Karadağ Ülke Bilgileri

Gerçekler

Resmi Adı: Karadağ Cumhuriyeti

Yerel Adı: Republike Crna Gora

Konumu: Güneydoğu Avrupa, Balkan Yarımadası

Yüzölçümü: 13.938 km2

Başkenti: Podgorica

Bağımsızlık Günü: 21 Mayıs 2006

Ulusal Tatil Günü: Aziz Vitus Günü, 28 Haziran

Nüfusu: 650.000

Oy Verme Yaşı: 18

Etnik Dağılım: %62 Karadağlı, %38 Diğer

Dil: Karadağ Sırpçası, İngilizce, İtalyanca, Almanca

Din: %65 Ortodoks, %19 Müslüman, %4 Romen Katolik, %1 Protestan, %11 Diğer

Coğrafya

Konumu: Günedoğu Avrupa, Adriyatik Denizi kıyısında Arnavutluk ve Bosna Hersek’in arasında

Coğrafi Koordinatları: 44 00 Kuzey, 21 00 Doğu

Yüzölçümü:

Kara ile kaplı alan: 13.812 km2

Su ile kaplı alan: 214 km2

Karşılaştırmalı Yüzölçümü: Connecticut eyaletinden biraz daha büyük

Ülke Sınırları:

Toplam: 524 km

Sınır Komşuları: Arnavutluk 173 km, Bosna Hersek 215 km, Hırvatistan 25 km, Sırbistan 211 km

Kıyı Şeridi Uzunluğu: 199 km

Deniz Bilgileri: Mevcut değil

İklim: kuzeyde, karasal iklim (kışlar soğuk, yazlar sıcak, nemli ve eşit dağılımlı yağışlı); orta kesimlerde, karasal iklim ve Akdeniz iklimi; güneye doğru, kıyı şeridi boyunca Adriyatik iklimi, iç kesimlerde ise sıcak ve kurak yaz ve sonbahar mevsimleri ile ağır kar yağışlı kışlar.

Arazi: oldukça değişken; kuzeye doğru zengin verimli ovalar; doğuya doğru, kireçli dağ sıraları ve havzalar; güneydoğuya doğru, eskiçağlardan kalma dağlar ve tepeler; güneybatıya doğru çok yüksek kıyı şeridi (kıyılarda hiç ada yok)

Belli Başlı Yükseltileri:

En Alçak Noktası: Adriyatik Denizi 0 m

En Yüksek Noktası: Daravica 2.656 m

Doğal Kaynakları: petrol, gaz, kömür, antimon, bakır, kurşun, çinko, nikel, altın, pirit, krom, hidroelektrik potansiyeli olan sular.

Siyasi Sistem

Cumhurbaşkanı

Karadağ'da cumhurbaşkanı seçimi, genel ve adil bir oy kullanma hakkı temeline dayalı olarak, doğrudan seçim ve gizli oylama esaslarına göre yapılır. Cumhurbaşkanı üst üste en fazla iki kez seçilebilir. Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkileri arasında şunlar vardır: Devleti yurtiçi ve yurtdışında temsil etmek; kanun hükmünde kararnameleri onaylamak; yeni bir meclis oluşturulması için seçim çağrısı yapmak; meclis üyelerine başbakan, anayasa mahkemesi başkanı ve yargıç adayları önermek; meclisi referandum kararı almaya çağırmak v.b. Cumhurbaşkanı aynı zamanda Yüksek Savunma Konseyi üyesidir.

Karadağ Cumhurbaşkanı: Filip Vujanoviç

Yürütme

Karadağ Hükümeti, cumhuriyetin iç ve dış işlerinden sorumludur. Başbakan, hükümetin başıdır ve onaylanması için meclise, Hükümet Programı ve üyelerini içeren bir liste sunar.

Karadağ Başbakanı: Milo Djukanoviç

Yasama

Karadağ Parlamentosu, 75 sandalyeli, tek kamaralı bir organdır. Cumhurbaşkanı ve iki yardımcısı ile hükümet üyelerini seçen milletvekillerinin görev süresi dört yıldır. Hükümet, meclise karşı doğrudan sorumludur. Kararlar, salt çoğunluk esasına dayanır.

Yargı

Karadağ'da yargı erki yerel mahkemelerdedir. Anayasa ve yasalara uygunluk ilkesinin korunması, bu korumanın Federal Anayasa Mahkemesi'nin görev ve yetkileri dışında kalması ve başka bir yasal çözüm belirtilmemesi halinde, her bir cumhuriyetin anayasası ile güvence altına alınmış Anayasa Mahkemesi'nin sorumluluğundadır.

Ekonomik Gelisim

Seyahat, Tarih ve Gelenekler

thumbnail
Ohri ve Saraybosna'nın Stari Grad temsilcileri kardeş belediye ilişkileri oluşturmak üzere bir anlaşma imzalıyor. [Miki
thumbnail
Sırbistan'ın yolsuzlukla mücadele kampanyası, yolsuzlukla ilgili konulara ve önleme mekanizmaları hakkında kamuoyu bilin
thumbnail
Trpe Stojanovski (sol), Üsküp'teki Göçmenlik, İltica, Sığınmacılar Bölgesel İnisiyatifi (MARRI) bölge merkezinde yeni bö
//map
Geonews devam

Karadağ Bayrağı

Karadağ Haritası

Karadağ Biyografileri

En Son Makaleler