Kosova Ülke Bilgileri

Gerçekler

Resmi Adı: Kosova Yerel uzun biçimi: Kosova

Yüzölçümü: 10,887 sq km

Başkenti: Priştine

Bağımsızlık Tarihi: 17 Şubat 2008

Nüfusu: 2.2 milyon

Oy kullanma yaşı: 18

Etnik Terkip: Arnavut %92, Sırp %5,3, diğer %2,7

Diller: Arnavutça, Sırpça, İngilizce

Dinler: Müslüman, Sırp Ortodoks

Coğrafya

Yer: Güneydoğu Avrupa

Coğrafi koordinatlar: 42° 40' 0" N21° 10' 0" E (Priştine)

Yüzölçümü:

kara: 10,887 metrekare

su: 0 kilometrekare

Karşılaştırmalı yüzölçümü: Belçika'nın üçte biri

Kara sınırları:

toplam: 2,044km

komşu ülkeler: Arnavutluk, Makedonya, Karadağ, Sırbistan

Kıyı şeridi: 0km

Denizde hak iddiaları: Yok

İklim: Kıta iklimi (kışlar soğuk, yazlar sıcak ve nemli)

Arazi koşulları: Dağlık

İrtifa uç noktaları: Deniz seviyesinin 2,600m üstü

en alçak nokta: Yok

en yüksek nokta: Daravica

Tabii kaynaklar: kömür, kurşun, linyit, boksit, nikel.

Siyasi Sistem

Anayasa

Kosova'nın yeni anayasası 9 Nisan 2008’de kabul edildi ve aynı yılın 15 Ocak tarihinde yürürlüğe girdi. Anayasada Kosova hukukun üstünlüğüne dayanan çok ırklı bir toplum olarak tanımlanıyor ve güçlerin ayrılığı şart koşuluyor, yeni devletin toprak bütünlüğü onaylanıyor, Arnavutça ve Sırpça resmi diller olarak tanımlanıyor, uluslararası örgütlere katılım öngörülüyor ve başka bir devletle herhangi bir şekilde birleşme reddediliyor.

Yürütme

Kosova cumhurbaşkanı Kosova Meclisi tarafından seçiliyor. Başbakan cumhurbaşkanı tarafından aday gösterilip yine meclis tarafından seçiliyor. Kabine 16 bakandan oluşuyor: Eğitim, Bilim ve Teknoloji; Adalet; Enerji ve Madencilik; Maliye ve Ekonomi; Çevre ve Mekan Planlama; Yerel İdare Yönetimi; İçişleri; Dışişleri; Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Ticaret ve Geri Dönüşler; Sağlık; Kamu Hizmetleri; Kültür; Gençlik ve Spor; Ulaştırma ve Haberleşme; Tarım, Orman ve Kırsal Kalkınma ve Ticaret ve Sanayi.

Kosova Cumhurbaşkanı :

Kosova Başbakanı: Haşim Taci

Uluslararası idare

Kosova 17 Şubat 2008 tarihinde bağımsızlığını ilan etti ve egemenliği ABD ve bazı AB ülkelerinin de aralarında yer aldığı bir takım ülkeler tarafından tanındı. Sırbistan, Rusya ve bağımsızlık ilanının meşruiyetine karşı çıkan diğer ülkeler onu Sırbistan'ın bir eyaleti olarak görmeye devam ediyorlar.

BM'nin 1244 sayılı Kararıyla Kosova, placed Kosovo under the civilian control of the Birleşmiş Milletler Kosova İdari Misyonu'nun sivil idaresi altına alındı. Eyalette güvenliği NATO güdümlü bir uluslararası barış gücü olan KFOR sağlıyor. 18 Şubat'ta AB, polis ve yargı işlevlerinin yanı sıra kurum inşasında yardımcı olmak üzere Kosova'ya gönderilecek bir misyonu onayladı. Ağustos 2008’de Kosova anayasasının kabulü sonrasında, BM misyonu personel sayısında %70’e varan bir küçülme ve yetkilerinin büyük kısmının Kosova hükümeti veya EULEX adlı AB misyonuna devredilmesini içeren bir yeniden yapılandırmadan geçti.

Yargı

Kosova Meclisi, 120 sandalyeden oluşan tek kamaralı bir organ. Mecliste onu Kosovalı Sırplar, onu da Sırp harici azınlıklar (Boşnaklar, Romanlar, vs.) için ayrılmış yirmi de rezerve sandalye bulunuyor. Kosova Meclisi Kosova Cumhurbaşkanı ve Başbakanını seçmekle yükümlü

Ekonomik Gelisim

Seyahat, Tarih ve Gelenekler

thumbnail
Romanya ve Moldova "alan ve bölge güvenliği" ile ilgili ortak askeri tatbikat yapıyor.
thumbnail
Kosova özel kuvvetler birimi ROSU'nun üyeleri esas duruşta. [AFP]
thumbnail
Sırbistan'ın yolsuzlukla mücadele kampanyası, yolsuzlukla ilgili konulara ve önleme mekanizmaları hakkında kamuoyu bilin
//map
Geonews devam

Kosova Bayrağı

Kosova Haritası

Bios

En Son Makaleler