Bulgaristan Ülke Bilgileri

Gerçekler

Kısa adı: Bulgaristan

Resmi adı: Bulgaristan Cumhuriyeti

Yüzölçümü: 110.879 kilometrekare

Başkenti: Sofya Bağımsızlık: 22 Eylül 1908

Milli Bayramı: Kurtuluş Günü, 3 Mart

Anayasası: 12 Temmuz 1991

Nüfusu: 7,973,671 (2001)

Oy kullanma hakkı: 18 yaş, Bulgar vatandaşlığı

Etnik oluşum: %83,9 Bulgar, %9,4 Türk, %4,7 Roman, %2 Makedon, Ermeni, Tatar, Çerkez olmak üzere diğer (2001 nüfus sayımı)

Diller: Bulgarca, Türkçe, Romanca ve diğerleri Dinler: %84 Bulgar Ortodoks, %12 Müslüman, %1 Yahudi, Katolik, Protestan, Gregoryen-Ermeni

Coğrafya

Konumu: Güneydoğu Avrupa, Karadeniz'e bitişik, Romanya ile Türkiye arasında

Coğrafi koordinatlar: 43 00 N, 25 00 E

Yüzölçümü: toplam: 110.879 kilometrekare kara: 108.489 kilometrekare su: 2.390 kilometrekare

Karşılaştırmalı yüzölçümü: Tennessee'den biraz daha büyük

Kara sınırları: toplam: 1.808 km sınır ülkeleri: Yunanistan 494 km, Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti 148 km, Romanya 608 km, Sırbistan 318 km, Türkiye 240 km

Kıyı şeridi: 354 km

Deniz hakları: mücavir alan: 24 deniz mili, özel ekonomik bölge: 200 deniz mili karasuları: 12 deniz mili İklim: sıcaklık; kışlar soğuk ve yağışlı, yazlar sıcak ve kurak

Arazi: kuzey ve güneyinde alçak arazilerle çoğunlukla dağlık En yüksek/alçak noktalar: en alçak nokta: Karadeniz 0 m en yüksek nokta: Musala 2.925 m

Tabii kaynaklar: boksit, bakır, kurşun, çinko, kömür, kereste, tarım arazisi

Siyasi Sistem

Bulgaristan, kuvvetlerin yasama, yargı ve yürütmeye bölünmesi ilkesine dayanan bir parlamenter cumhuriyettir. Anayasa ülkenin en yüksek yasasıdır.

Cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı devletin başıdır ve ordu Başkomutanı ve Milli Güvenlik Kurulu Başkanı gibi genel yetkilere sahiptir. Yetkileri arasında rütbeleri vermek, kasaba, köy ve coğrafi yerlere ad vermek, erteleme vetosu uygulama hakkı olan Ulusal Mecliste kabul edilen yasaları Resmi Gazete'de yayınlamak, vb. de yer almaktadır. Cumhurbaşkanı, çoğunluk temsili sistemiyle seçmenler tarafından her 5 yılda bir beş yıllık en fazla iki dönem için doğrudan seçilir. Bir cumhurbaşkanı yardımcısı cumhurbaşkanına yardım eder.

Cumhurbaşkanı: Georgi Parvanov (22 Ocak 2002'den beri)

Yürütme

Yürütme, başbakanın başkanlığındaki Bakanlar Kurulu'nun yetkisidir. Başbakan Ulusal Meclis tarafından dört yıllık bir görev süresi için seçilir ve Kabineyi önermekle görevlidir. Başbakan Ulusal Meclise kabinede üye değişiklikleri önerebilir. Başbakan, Yürütmenin ilgili idari birimlerdeki (bölgeler) organları olan bölge valilerini belirler ve atar. Kurul bütün bakanlardan bakanlıklara eşdeğer komitelerin başkanlarından oluşur. En yüksek yürütme organı olmasının dışında, kanun hükmündeki kararnamelerle ilgili belli eylemleri -kararlar, kurallar, yönetmelikler, bildirgeler ve talimatlar- onaylar ve duyurur ve yasa tasarılarını hazırlamak, incelemek ve Ulusal Meclise sunmak yoluyla yasaların onay sürecini başlatma yetkisine sahiptir. Ulusal Meclis güven oylamasıyla kabineyi görevden alabilir.

Başbakan: Boyko Borisov

Yasama

Yasama, nisbi temsil yöntemiyle evrensel yetişkin seçmen kitlesi tarafından dört yıllık bir görev süresi için seçilen Ulusal Meclis'te toplanmıştır. Ulusal Meclis Sofya'da bulunur ve Anayasa ve genel yetki yasaları tarafından kanuni önlem ve kararları geçirme, bildirgeleri kabul etme, vb. yetkileriyle donatılmıştır.

Yargı

Yargı, atamaları, terfileri, rütbe indirmeleri ve görevden alınmaları 25 üyeden oluşan Yüksek Yargı Konseyi (YYK) tarafından gerçekleştirilen hakimler, savcılar ve soruşturma hakimlerinden meydana gelir. YYK iki Yüksek Mahkeme'nin başkanları, Başsavcı ve yarısı Ulusal Meclis diğer yarısıysa yargı organları tarafından beş yıllık görev süresi için seçilen 22 üyeden meydana gelir. Üç adet dava inceleme seviyesi ve Yüksek Mahkemelerin hukuk ve ceza davaları (Yüksek Temyiz Mahkemesi) ve hükümet kararlarına ilişkin itirazlarda (Yüksek İdare Mahkemesi) son merci görevi gördüğü 182 mahkeme bulunur.

Ekonomik Gelisim

Seyahat, Tarih ve Gelenekler

thumbnail
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu (sağda) ve AB İçişleri Komisyonu Başkanı Cecilia Malmstrom 18 Aralık Pazartesi günü Ank
thumbnail
Bulgaristan'daki Suriyeli mültecilere yapılan saldırılar uluslararası kuruluşları alarma geçirdi. [AFP]
thumbnail
Hırvatistan ve Makedonya Ekonomi Bakanları İvan Vrdoljak (solda) ve Valjon Saracini, Üsküp'te bir ekonomi ve ticaret anl
//map
Geonews devam

Bulgaristan Bayrağı

Bulgaristan Haritası

Bulgaristan Biyografileri

Bulgaristan Seçimleri

En Son Makaleler