Erhard Drevs

Komandant KFOR-a

(Emg.rs - 10.9.2011; JFC Napulj, B92, Radio Srbija - 9.9.2011; Zvanična internet stranica KFOR-a)
photo

General major Erhard Drevs[Getty Images]

Nemački general major Erhard Drevs preuzeo je komandu KFOR-a 9. septembra 2011, zamenivši svog sunarodnika, general majora Erharda Bilera. Drevs je tako postao 16. komandant KFOR-a na Kosovu od raspoređivanja tih snaga u junu 1999.

Drevs je rođen 21. novembra 1952. godine u Misenu, u državi Severna Rajna-Vestfalija, na zapadu Nemačke.

Vojnu karijeru započeo je 1971. kada se pridružio 94. tenkovskom demonstracionom bataljonu u Minsteru. Postavljen je 1975. godine za komandanta voda u 54. tenkovskom bataljonu u Volfhagenu, gde je proveo narednih sedam godina i takođe služio kao S2 oficir, a zatim i komandant čete. Godine 1982. preuzeo je dužnost S3 oficira u Glavnom štabu Druge mehanizovane pešadijske divizije u Kaselu, u centralnoj Nemačkoj.

Drevs je 1983. završio Kurs za oficira armijske komande i generalštaba u Komandi Bundesvera i Generalštabni koledž u Hamburgu.

Prešao je u Koblenc 1986. godine, gde je prvo služio kao G3 štabni oficir u Trećem armijskom korpusu, a zatim kao zamenik načelnika generalštaba, G3 Operacije, u 34. oklopnoj brigadi.

Posle dvogodišnje službe u nemačkom ministarstvu odbrane kao zamenik načelnika odseka za planiranje vojske, Drevs se vratio u Koblenc, gde je preuzeo komandu 343. tenkovskim bataljonom koji je tamo stacioniran.

Postao je 1992. predavač na Bundesverovom komandnom i generalštabnom koledžu u Hamburgu.

Od 1995. do 1997. Drevs je u Diseldorfu bio načelnik divizije, zamenik načelnika generalštaba, G3, Operacije u Vojnoj okružnoj komandi u Oklopnoj diviziji III/7, nakon čega je bio šef Odseka za planiranje Bundesvera u ministarstvu odbrane.

Drevs je bio komandant 34. oklopne brigade u Dijezu, na reci Lan, u decembru 2001, kada je raspoređen u Mostar u Bosni i Hercegovini, kao načelnik štaba multinacionalnih snaga SFOR-a za jugoistok. Posle povratka iz BiH u maju 2002, postao je zamenik komandanta Vazdušne mobilne divizije u Fajthohajmu.

Naredne godine, Drevs je postavljen u Upravu vojske, gde je radio do avgusta 2005, prvo kao šef divizije, a zatim kao šef personala. Zatim je bio na čelu Transformacionog centra Bundesvera, pre nego što je preuzeo komandu nad Vazdušnom divizijom 2009.

Nekoliko dana nakon što je preuzeo komandu od Bilera 9. septembra, Drevs je napisao na veb sajtu KFOR-a da će te snage nastaviti „da se brinu o bezbednosti svih ljudi na Kosovu“, u bliskoj saradnji sa tamošnjim lokalnim vlastima i međunarodnim organizacijama.

„Sada je na nama da preduzmemo potrebne mere kako bismo obezbedili postepeni prenos dužnosti na civilne strukture“, dodao je on.

Drevs je oženjen i ima dvoje dece.

thumbnail
"Turska pruža međukulturni most, sprečavajući polarizaciju i pokazujući da islam i demokratija mogu da koegzistiraj
thumbnail
Čovek drži sliku lidera kurdskih pobunjenika koji se nalazi u zatvoru Abdulaha Odžalana tokom demonstracija prošlog mese
thumbnail
Posmatrači okupljeni oko ogromnih, obojenih domina od stiropora postavljenih duž putanje bivšeg Berlinskog zida u blizin
//map
Još Geonews

Flag of country

Flag of country

Bios

Elections

    Najnoviji tekstovi