Makedonski forum pruža mladima mesto za okupljanje

12/09/2012

Nevladina organizacija promoviše demokratiju i dobru upravu, rešavanje sukoba i građansko angažovanje među makedonskom omladinom.

Marina Stojanovska za Southeast European Times iz Skoplja -- 12.9.2012.

photo

OOF ima oko 100 članova koji mogu da glasaju u skupštini organizacije. [OOF]

Osnovan 1998. godine, Omladinski obrazovni forum (OOF) integrisao se u makedonsko društvo pružanjem mladoj populaciji jake zajednice koja promoviše toleranciju, omogućava im da artikulišu svoje probleme i pruža pomoć u pronalaženju rešenja.

Na osnovu svog debatnog polazišta, OOF je članica Međunarodne debatne obrazovne asocijacije, i sledi globalne formate i standarde u implementaciji debatnog programa u Makedoniji.

„Organizacija ima oko 100 punoletnih članova koji imaju pravo da glasaju u Skupštini OOF, koja je najviše telo organizacije. Godišnje postoji preko 800 volontera i korisnika programa, koji rade u 14 gradova širom zemlje“, rekao je Marjan Zabrčanec, izvršni direktor Omladinskog obrazovnog foruma, u izjavi za SETimes.

Od osnivanja organizacije programe obuke prošlo je više od 15.000 srednjoškolaca i studenata. Mnogi od njih, kao što su Neformalno obrazovanje, mladi i politika obrazovanja ili Omladinski aktivizam, organizovani su sa ciljem da se što veći broj mladih upozna sa svojim pravima, što im omogućava da iznesu svoje probleme i pronađu rešenja kroz diskusiju.

„Razgovori, debate i argumenti deo su svakodnevnog života makedonske omladine. Mladi praktikuju razne vidove komunikacije u školi, sa svojim porodicama, sa vršnjacima, a posebno na internetu, kroz društvene mreže. Ono na šta je OOF usredsređen i čemu podučavamo jeste taj vid organizovane i strukturirane diskusije koji je poznat kao debata“, rekao je Zabrčanec.

photo

Studenti učestvuju u debati o etičkim kodeksima u jugoistočnoj Evropi. [OOF]

„Iskustvo i znanje koje sam stekao [kroz OOF] biće od izuzetnog značaja za mene u budućnosti. To je organizacija koja pruža neformalno obrazovanje, jedna od nekolicine u Makedoniji. To je takođe multietnička organizacija koja pokušava da stane na kraj granicama između mladih koje postoje zbog njihovog etničkog porekla“, kaže Ana Nesoska, 20, koja dve godine učestvuje u forumu.

Pored podsticanja mladih da učestvuju u donošenju odluka i pronalaženju rešenja koja se odnose na njih, OOF takođe radi na polju očuvanja slobode govora.

„Kao reakcija na povećanje ograničenja tradicionalnih medija, mi smo u 2011. godini osnovali sopstveni novi medij, prvi omladinski onlajn radio u Makedoniji. OOF Radio posećuje preko 12.000 mladih mesečno, a mnogi mladi iz mnogih makedonskih gradova … učestvuju u stvaranju njegovog programa“, rekao je Zabrčanec za SETimes.

I članovi OOF i korisnici programa dolaze iz različitih etničkih zajednica i kultura i predstavljaju razne socijalne, verske i političke grupe i zajednice. Tokom prošlogodišnjih previranja u Skoplju izazvanih tučama srednjoškolaca u gradskim autobusima, članovi OOF su bili među prvima, kao grupa mešovite etničke strukture, koji su podstakli diskusiju između grupa.

Slični tekstovi

Loading

„Sredina, porodica i škola takođe predstavljaju jak uticaj u pogledu međusobnog uvažavanja između mladih iz različitih zajednica. Uspešna integracija biće moguća tek kada svi ovi faktori budu doprineli pokretanju komunikacije i interakcije između različitosti“, rekao je Zabrčanec.

Makedonija je jedna od nekolicine balkanskih, ako ne i evropskih zemalja u kojima omladinske organizacije gotovo da ne postoje, a vidovi u kojima postoje ne razlikuju se puno od onih iz doba socijalizma.

„Upravo zato će OOF nastaviti da razvija debatne programe u Makedoniji, fokusirajući se posebno na stvaranje studentskih debatnih klubova na univerzitetima, istovremeno jačajući klubove Učimo sada, u kojima proučavamo i praktikujemo omladinsku demokratiju. OOF će raditi sa našim partnerima u pravcu stvaranja nacionalne kišobran organizacije i na implementaciji pluralizma u organizovanju studenata na srednjoškolskom i univerzitetskom nivou“, rekao je on.

Organizacija je takođe aktivna u nizu regionalnih i međunarodnih projekata. Takođe je članica Antikorupcijske studentske mreže u jugoistočnoj Evropi, koja istražuje korupciju u visokom obrazovanju u Makedoniji, Albaniji, Crnoj Gori, Srbiji, Bugarskoj, Hrvatskoj i Moldaviji.

Ovaj tekst naručio je SETimes.com.
Loading
Glasanje
 
 

Pozdravljamo vaše komentare o tekstovima na SETimes-u.

Nadamo se da ćete koristiti ovaj forum da kontaktirate sa drugim čitaocima širom jugoistočne Evrope. Da bi vam to iskustvo bilo zanimljivo, zamolićemo vas da pratite pravila izložena u smernicama vezanim za komentare. Podnoseći komentare vi pristajete na ta pravila. Mada SETimes.com podstiče diskusiju o svim temama, uključujući i one osetljive, postavljeni komentari predstavljaju isključivo stavove osoba koje ih šalju. SETimes.com ne mora da odobrava ili se slaže sa idejama, viđenjima ili mišljenjima izraženim u tim komentarima. SETimes.com pozdravlja konstruktivnu diskusiju, ali ne ohrabruje korišćenje materijala copy-paste metodom, linkova bez propratnog sadržaja i slogana u jednoj rečenici". Ovo je forum koji ima moderaciju. Komentari koji se ocene kao pogrdni, uvredljivi, ili oni koji sadrže psovke, možda neće biti objavljeni.

Smernice za komentare na SETimes-u

Focus on Ukraine

Reportaža

EU traži od Balkana da udari na korupciju u sektoru energetikeEU traži od Balkana da udari na korupciju u sektoru energetike

U novom izveštaju preporučuje se reforma pravosudnog sistema radi borbe protiv korupcije u energetskim transakcijama.

Najpopularniji

Loading
Loading
Loading

Anketa

Srbija je promenila pet od svojih sedam šefova policijskih uprava zato što vlada, kako je saopšteno, nije zadovoljna nastojanjima za eliminisanje korupcije. Koliko je vaša zemlja u ovom trenutku uspešna u borbi protiv korupcije?

Vrlo uspešna
Donekle uspešna
Prosečna
Donekle neuspešna
Vrlo neuspešna