Makedonski forum pruža mladima mesto za okupljanje

12/09/2012

Nevladina organizacija promoviše demokratiju i dobru upravu, rešavanje sukoba i građansko angažovanje među makedonskom omladinom.

Marina Stojanovska za Southeast European Times iz Skoplja -- 12.9.2012.

photo

OOF ima oko 100 članova koji mogu da glasaju u skupštini organizacije. [OOF]

Osnovan 1998. godine, Omladinski obrazovni forum (OOF) integrisao se u makedonsko društvo pružanjem mladoj populaciji jake zajednice koja promoviše toleranciju, omogućava im da artikulišu svoje probleme i pruža pomoć u pronalaženju rešenja.

Na osnovu svog debatnog polazišta, OOF je članica Međunarodne debatne obrazovne asocijacije, i sledi globalne formate i standarde u implementaciji debatnog programa u Makedoniji.

„Organizacija ima oko 100 punoletnih članova koji imaju pravo da glasaju u Skupštini OOF, koja je najviše telo organizacije. Godišnje postoji preko 800 volontera i korisnika programa, koji rade u 14 gradova širom zemlje“, rekao je Marjan Zabrčanec, izvršni direktor Omladinskog obrazovnog foruma, u izjavi za SETimes.

Od osnivanja organizacije programe obuke prošlo je više od 15.000 srednjoškolaca i studenata. Mnogi od njih, kao što su Neformalno obrazovanje, mladi i politika obrazovanja ili Omladinski aktivizam, organizovani su sa ciljem da se što veći broj mladih upozna sa svojim pravima, što im omogućava da iznesu svoje probleme i pronađu rešenja kroz diskusiju.

„Razgovori, debate i argumenti deo su svakodnevnog života makedonske omladine. Mladi praktikuju razne vidove komunikacije u školi, sa svojim porodicama, sa vršnjacima, a posebno na internetu, kroz društvene mreže. Ono na šta je OOF usredsređen i čemu podučavamo jeste taj vid organizovane i strukturirane diskusije koji je poznat kao debata“, rekao je Zabrčanec.

photo

Studenti učestvuju u debati o etičkim kodeksima u jugoistočnoj Evropi. [OOF]

„Iskustvo i znanje koje sam stekao [kroz OOF] biće od izuzetnog značaja za mene u budućnosti. To je organizacija koja pruža neformalno obrazovanje, jedna od nekolicine u Makedoniji. To je takođe multietnička organizacija koja pokušava da stane na kraj granicama između mladih koje postoje zbog njihovog etničkog porekla“, kaže Ana Nesoska, 20, koja dve godine učestvuje u forumu.

Pored podsticanja mladih da učestvuju u donošenju odluka i pronalaženju rešenja koja se odnose na njih, OOF takođe radi na polju očuvanja slobode govora.

„Kao reakcija na povećanje ograničenja tradicionalnih medija, mi smo u 2011. godini osnovali sopstveni novi medij, prvi omladinski onlajn radio u Makedoniji. OOF Radio posećuje preko 12.000 mladih mesečno, a mnogi mladi iz mnogih makedonskih gradova … učestvuju u stvaranju njegovog programa“, rekao je Zabrčanec za SETimes.

I članovi OOF i korisnici programa dolaze iz različitih etničkih zajednica i kultura i predstavljaju razne socijalne, verske i političke grupe i zajednice. Tokom prošlogodišnjih previranja u Skoplju izazvanih tučama srednjoškolaca u gradskim autobusima, članovi OOF su bili među prvima, kao grupa mešovite etničke strukture, koji su podstakli diskusiju između grupa.

Slični tekstovi

Loading

„Sredina, porodica i škola takođe predstavljaju jak uticaj u pogledu međusobnog uvažavanja između mladih iz različitih zajednica. Uspešna integracija biće moguća tek kada svi ovi faktori budu doprineli pokretanju komunikacije i interakcije između različitosti“, rekao je Zabrčanec.

Makedonija je jedna od nekolicine balkanskih, ako ne i evropskih zemalja u kojima omladinske organizacije gotovo da ne postoje, a vidovi u kojima postoje ne razlikuju se puno od onih iz doba socijalizma.

„Upravo zato će OOF nastaviti da razvija debatne programe u Makedoniji, fokusirajući se posebno na stvaranje studentskih debatnih klubova na univerzitetima, istovremeno jačajući klubove Učimo sada, u kojima proučavamo i praktikujemo omladinsku demokratiju. OOF će raditi sa našim partnerima u pravcu stvaranja nacionalne kišobran organizacije i na implementaciji pluralizma u organizovanju studenata na srednjoškolskom i univerzitetskom nivou“, rekao je on.

Organizacija je takođe aktivna u nizu regionalnih i međunarodnih projekata. Takođe je članica Antikorupcijske studentske mreže u jugoistočnoj Evropi, koja istražuje korupciju u visokom obrazovanju u Makedoniji, Albaniji, Crnoj Gori, Srbiji, Bugarskoj, Hrvatskoj i Moldaviji.

Ovaj tekst naručio je SETimes.com.
Loading
Glasanje
 
 

Pozdravljamo vaše komentare o tekstovima na SETimes-u.

Nadamo se da ćete koristiti ovaj forum da kontaktirate sa drugim čitaocima širom jugoistočne Evrope. Da bi vam to iskustvo bilo zanimljivo, zamolićemo vas da pratite pravila izložena u smernicama vezanim za komentare. Podnoseći komentare vi pristajete na ta pravila. Mada SETimes.com podstiče diskusiju o svim temama, uključujući i one osetljive, postavljeni komentari predstavljaju isključivo stavove osoba koje ih šalju. SETimes.com ne mora da odobrava ili se slaže sa idejama, viđenjima ili mišljenjima izraženim u tim komentarima. SETimes.com pozdravlja konstruktivnu diskusiju, ali ne ohrabruje korišćenje materijala copy-paste metodom, linkova bez propratnog sadržaja i slogana u jednoj rečenici". Ovo je forum koji ima moderaciju. Komentari koji se ocene kao pogrdni, uvredljivi, ili oni koji sadrže psovke, možda neće biti objavljeni.

Smernice za komentare na SETimes-u

Reportaža

Region i Turska optimisti u pogledu novih lidera EURegion i Turska optimisti u pogledu novih lidera EU

Zvaničnici u regionu kažu da će nedavne kadrovske promene u EU pozitivno uticati na odnose njihovih zemalja sa Briselom.

Najpopularniji

Loading
Loading
Loading

Anketa

Da li Grčka treba da promeni način postupanja prema ilegalnim imigrantima?

Da
Ne
Ne znam