Napredak u implementaciji Dunavske strategije

25/06/2012

Strategija EU za poboljšanje kvaliteta života u Podunavlju napreduje po planu uprkos krizi u evrozoni.

Svetla Dimitrova za Southeast European Times iz Sofije -- 25.6.2012.

photo

Za period 2007-2013, kohezioni fondovi EU obezbediće oko 100 milijardi evra za Podunavski region. [Rojters]

Finansijska kriza u evrozoni produbljena je od kada su ministri EU pre više od godinu dana podržali predlog Evropske komisije (EK) da se donese strategija za dunavski region.

Strategija usvojena u aprilu 2011. ima za cilj podsticanje ekonomskog razvoja i poboljšanje ekološke prilike u četrnaest zemalja, među kojima i u članicama EU Austriji, Bugarskoj, Češkoj Republici, Nemačkoj, Mađarskoj, Rumuniji, Slovačkoj i Sloveniji, kao i u nečlanicama Bosni i Hercegovini (BiH), Hrvatskoj, Moldaviji, Crnoj Gori, Srbiji i Ukrajini.

I dok aktuelna kriza u evrozoni nije direktno uticala na taj proces, zvaničnici EK kažu da je ukazala na značaj nekih ključnih elemenata, posebno onih koji se tiču konkurentnosti preduzeća, tržišta rada i inovacija.

Jedan od četiri glavna stuba strategije je poboljšanje mobilnosti, podsticanje održive energije i promocija kulture i turizma.

Preostala tri imaju za cilj zaštitu životne sredine, povećanje prosperiteta i jačanje regiona.

Strategija je praćena akcionim planom, koji definiše jedanaest prioritetnih oblasti.

Od kada je usvojen, definisani su ciljevi u svakoj oblasti i razni konkretni projekti su identifikovani ili se razmatraju.

Miodrag Poledica, načelnik odeljenja u Ministarstvu infrastrukture i energetike Srbije, kaže za SETimes da su ciljevi u njegovoj oblasti delovanja poboljšanje železničkog, drumskog i vazdušnog saobraćaja i intermodalnost.

Predviđeno je otvaranje multimodalnih terminala u dunavskim lukama, kao i suvih luka koje će povezivati vodene puteve u unutrašnjosti sa železničkim i drumskim transportom do 2020. godine. To će ujedno skratiti vreme putovanja za konkurentne železničke putničke veze između većih gradova.

Pored toga, potrebno je postaviti četiri železnička teretna koridora preko podunavskog regiona u narednih pet godina. Postoji mogućnost i da se uspostavi još jedan takav koridor koji povezuje članice EU i zemlje koje to nisu, odnosno njihove železničke sisteme. Napredak je ostvaren i u domenu unutrašnjih vodotokova, u okviru čega postoji pilot projekat za inovativnu konstrukciju brodova, kao i „mapa puta“ plovnosti reka, uključujući i Savu.

Dragica Karajić, načelnik odeljenja u Ministarstvu ekonomije, rada i preduzetništva u Hrvatskoj, koordinator je prioritetne oblasti za podršku konkurentnosti preduzeća.

photo

U februaru, Dunav se zaledio preko delova Beograda koje je poplavio prilikom otapanja. [Rojters]

Centar Jugoistočne Evrope za inicijative za preduzetničko učenje je istaknuti projekat „koji je veoma široko postavljen za jačanje konkurentnosti ... i ekonomskog razvoja“ regiona, kaže ona za SETimes.

U okviru te inicijative napravljen je instrument za obuhvatanje preduzetništva kao teme u raznim obrazovnim predmetima, koji se sada strateški isprobava u 32 škole i na 16 fakulteta u osam zemalja: Albaniji, BiH, Hrvatskoj, na Kosovu, u Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i Turskoj. Konkretne mere su takođe preduzete u oblasti transfera tehnologije i strukovne obuke.

Još jedna važna tema su ekološki rizici koji su veliki izazov za dunavski region, a poplave su najskuplje od tih rizika, prema rečima Kristaline Georgijeve, komesara EU za međunarodnu saradnju, humanitarnu pomoć i reagovanje na krize.

„Prirodne katastrofe koštale su Evropu 150 milijardi evra u proteklih 10 godina“, rekla je ona za SETimes prošlog meseca. „Poplave su napravile 52 odsto šteta od elementarnih nepogoda“ u tom periodu.

Denjub fladrisk (Danube Floodrisk) je specifičan projekat u toj oblasti. Peter Bakonji iz mađarskog Instituta za zaštitu životne sredine i istraživanje vodoprivrede je koordinator prioritetnog programa fokusiranog na upravljanje rizicima po životnu sredinu. Napominjući da se „projekat već finansira, da je u toku i da se bliži uspešnom završetku“, Bakoniji kaže za SETimes da su preostali rizici suša i nedostatak vode.

Slični tekstovi

Loading

Bugarska, koja zajedno sa Nemačkom koordinira poslovima u prioritetnoj oblasti bezbednosti i borbe protiv organizovanog kriminala, bila je u aprilu domaćin skupa o upravljanju granicama i obezbeđivanju putnih isprava u Dunavskom regionu.

U maju je Bugarska, shodno tome, objavila pokretanje novog projekta jačanja prekogranične saradnje radi prevencije i borbe protiv korupcije u Podunavlju i na Zapadnom Balkanu. U žiži te inicijative su sukob interesa, oduzimanje imovine stečene kriminalom i sasecanje veza između organizovanog kriminala i korupcije.

Bugarska i Rumunija su, istovremeno, zajednički odgovorne za sprovođenje programa promovisanja kulture, turizma i međuljudskih kontakata. Ranije u toku godine, dva suseda su pored Srbije i Hrvatske, potpisala memorandum o implementaciji projekta „Tragovima rimskih careva“, čiji je cilj da privuče turiste u te četiri zemlje. Poseban cilj je razvoj svojevrsnog brenda Dunava za čitavu oblast.

Rad na dunavskom projektu pomoći će zemljama koje se nadaju ulasku u EU u pripremi za buduće članstvo. Poledica kaže da učešće Srbije „potvrđuje njeno strateško opredeljenje“ za članstvo i dodaje da „aktivno [učešće u programu] ... može da pomogne Srbiji na putu evropskih integracija“.

Ovaj tekst naručio je SETimes.com.
Loading
Glasanje
 
 
  • Pošalji prijatelju
  • icon Štampana verzija
  • Share/Save/Bookmark

Pozdravljamo vaše komentare o tekstovima na SETimes-u.

Nadamo se da ćete koristiti ovaj forum da kontaktirate sa drugim čitaocima širom jugoistočne Evrope. Da bi vam to iskustvo bilo zanimljivo, zamolićemo vas da pratite pravila izložena u smernicama vezanim za komentare. Podnoseći komentare vi pristajete na ta pravila. Mada SETimes.com podstiče diskusiju o svim temama, uključujući i one osetljive, postavljeni komentari predstavljaju isključivo stavove osoba koje ih šalju. SETimes.com ne mora da odobrava ili se slaže sa idejama, viđenjima ili mišljenjima izraženim u tim komentarima. SETimes.com pozdravlja konstruktivnu diskusiju, ali ne ohrabruje korišćenje materijala copy-paste metodom, linkova bez propratnog sadržaja i slogana u jednoj rečenici". Ovo je forum koji ima moderaciju. Komentari koji se ocene kao pogrdni, uvredljivi, ili oni koji sadrže psovke, možda neće biti objavljeni.

Smernice za komentare na SETimes-u

Reportaža

Region i Turska optimisti u pogledu novih lidera EURegion i Turska optimisti u pogledu novih lidera EU

Zvaničnici u regionu kažu da će nedavne kadrovske promene u EU pozitivno uticati na odnose njihovih zemalja sa Briselom.

Najpopularniji

Loading
Loading
Loading

Anketa

Da li Grčka treba da promeni način postupanja prema ilegalnim imigrantima?

Da
Ne
Ne znam