Informacione nga vendi për Greqinë

Fakte

Emri i shkurtër: GREQI

Emri zyrtar: Republika Helene

Emri shkurtër vendas: Ellas apo Ellada

Emri i gjatë vendas: Elliniki Dhimokratia

Vendndodhja: Europa jugore, në kufi me Detin Egje, Detin Jon dhe Detin Mesdhe, ndërmjet Shqipërisë dhe Turqisë

Sipërfaqja: 131,940 km2

Kryeqyteti: Athina

Pavarësia: 1829 (nga Perandoria Osmane)

Festa Kombëtare: Dita e Pavarësisë, 25 mars (1821)

Kushtetuta: 11 qershor 1975; e ndryshuar në mars 1986

Popullsia: 10,623,835 (vlerësim i korrikut 2001)

E drejta e votës: 18 vjeç; e përgjithshme dhe e detyrueshme

Etnia: greke 98%, të tjerë 2%

Gjuhë: greke 99% (zyrtare), anglisht, frëngjisht

Feja: ortodoksë grekë 98%, muslimanë 1.3%, të tjerë 0.7%

Gjeografi

Vendndodhja: Europa jugore, në kufi me Detin Egje, Detin Jon dhe Detin Mesdhe, ndërmjet Shqipërisë dhe Turqisë

Koordinatat gjeografike: 39 00 V, 22 00 L

Sipërfaqja: e përgjithshme: 131,940 km2 tokë: 130,800 km2 ujë: 1,140 km2

Sipërfaqja - e krahasuar: pak më e vogël se Alabama

Kufijtë tokësorë: të përgjithshëm: 1,210 km vendet kufitare: Shqipëria 282 km, Bullgaria 494 km, Turqia 206 km, Republika ish-Jugosllave e Maqedonisë 228 km

Vija bregdetare: 13,676 km Të drejtat detare: shtresa kontinentale: thellësia 200 m ose deri në thellësinë e shfrytëzimit deti territorial: 6 MD

Klima: e butë; dimër të butë, me lagështirë; verë të nxehtë, të thatë

Terreni: shumica malor me vargmale që shtrihen në det si gadishuj apo varg ishujsh

Ekstremet e relievit: pika më e ulët: Deti Mesdhe 0 m pika më e lartë: Mali i Olimpit 2,917 m

Burime natyrore: bokside, linjit, magnez, naftë, mermerë, kapacitet hidroenergjitik

Sistemi politik

Greqia është një republikë parlamentare; monarkia u refuzua me referendum më 8 dhjetor 1974, mbështetur në ndarjen dhe ekuilibrin e pushteteve legjislativë, ekzekutivë dhe gjyqësorë. Kushtetuta është ligji më i lartë në Republikën e Greqisë.

Presidenti

Presidenti i Republikës rregullon funksionet e pushteteve të shtetit. Ai zgjidhet nga Parlamenti për një mandat prej pesë vjetësh dhe funksioni i tij është i papajtueshëm me ndonjë detyrë, pozicion apo funksion tjetër. Në mënyrë që të zgjidhet President personi duhet të marrë një shumicë prej dy-të-tretash të numrit të përgjithshëm të anëtarëve të Parlamentit. Ai emëron Kryeministrin dhe me rekomandimin e këtij të fundit ai gjithashtu emëron pjesën tjetër të anëtarëve të qeverisë dhe zëvendësministrat. Gjithashtu presidenti përfaqëson shtetin në marrëdhëniet e tij me shtete të tjerë, shpall luftën, përfundon traktatet e paqes, të aleancës, bashkëpunimit ekonomik dhe pjesëmarrjes në organizata ndërkombëtare apo bashkime dhe shpall referendume. Ai ka të drejtën e vetos ndaj ligjeve të miratuara prej Parlamentit.

Presidenti: Karolos Papulias

Ekzekutivi

Qeveria përbëhet nga Kabineti, i cili përfshin Kryeministrin dhe ministrat. Qeveria përcakton dhe drejton politikën e përgjithshme të shtetit, në përputhje me dispozitat e kushtetutës dhe të ligjeve. Kryeministri duhet të sigurojë unitetin e qeverisë dhe të drejtojë veprimtarinë e saj dhe atë të shërbimeve publike në përgjithësi, me qëllim zbatimin e politikës qeveritare brenda kornizës ligjore. Qeveria duhet të gëzojë besimin e Parlamentit. Anëtarët e qeverisë dhe zëvendësministrat do të jenë përgjegjës së bashku, për politikat e përgjithshme të qeverisë.

Kryeministër: George Papandreu (që nga 6 tetor 2009)

Legjislativi

Kushtetuta e vitit 1975, me ndryshimet e vitit 1986, e përcakton sistemin politik të Greqisë si një demokraci parlamentare, me një president si kreu i shtetit. Me fjalë të tjera, sistemi përqëndrohet përreth Parlamentit, një prej dy autoriteteve legjislative të vendit. Autoriteti tjetër është Presidenti i Republikës.

Gjyqësori

Drejtësia administrohet nga gjykatat, të cilat përbëhen prej gjyqtarëve të rregullt, të cilët gëzojnë pavarësi personale dhe funksionale. Ekziston një Gjykatë e Lartë, Gjykata Apeli dhe Gjykata të Shkallës së Parë. Një Gjykatë e Lartë e Posaçme trajton zgjidhjen e konflikteve ndërmjet autoriteteve gjyqësore dhe administrative, ose ndërmjet Këshillit të Shtetit, i cili është shkalla më e lartë dhe gjykatave të rregullta administrative nga njëra anë e gjykatave civile apo penale nga ana tjetër, ose së fundmi ndërmjet Këshillit të Kontrollorëve dhe pjesës tjetër të gjykatave.

Paraja dhe kursi i shkëmbimit

Udhëtim, Histori dhe tradita

thumbnail
Azilkërkuesit presin në Beograd autobuzin për në Hungari. [Nikola Barbutov/SETimes]
thumbnail
Kryeministri serb Aleksandar Vuçiç (majtas) takohet me homologun e tij maqedonas Nikola Gruevski (djathtas) më 16 shkurt
thumbnail
Bashkëpunimi mes zyrtarëve të zbatimit të ligjit në rajon është një pjesë e domosdoshme e luftës kundër krimit të organi
//map
Më shumë lajme tokësore

Flamuri i Greqisë

Harta e Greqisë

Bio greke

Zgjedhjet greke