Informacione nga vendi për Greqinë

Fakte

Emri i shkurtër: GREQI

Emri zyrtar: Republika Helene

Emri shkurtër vendas: Ellas apo Ellada

Emri i gjatë vendas: Elliniki Dhimokratia

Vendndodhja: Europa jugore, në kufi me Detin Egje, Detin Jon dhe Detin Mesdhe, ndërmjet Shqipërisë dhe Turqisë

Sipërfaqja: 131,940 km2

Kryeqyteti: Athina

Pavarësia: 1829 (nga Perandoria Osmane)

Festa Kombëtare: Dita e Pavarësisë, 25 mars (1821)

Kushtetuta: 11 qershor 1975; e ndryshuar në mars 1986

Popullsia: 10,623,835 (vlerësim i korrikut 2001)

E drejta e votës: 18 vjeç; e përgjithshme dhe e detyrueshme

Etnia: greke 98%, të tjerë 2%

Gjuhë: greke 99% (zyrtare), anglisht, frëngjisht

Feja: ortodoksë grekë 98%, muslimanë 1.3%, të tjerë 0.7%

Gjeografi

Vendndodhja: Europa jugore, në kufi me Detin Egje, Detin Jon dhe Detin Mesdhe, ndërmjet Shqipërisë dhe Turqisë

Koordinatat gjeografike: 39 00 V, 22 00 L

Sipërfaqja: e përgjithshme: 131,940 km2 tokë: 130,800 km2 ujë: 1,140 km2

Sipërfaqja - e krahasuar: pak më e vogël se Alabama

Kufijtë tokësorë: të përgjithshëm: 1,210 km vendet kufitare: Shqipëria 282 km, Bullgaria 494 km, Turqia 206 km, Republika ish-Jugosllave e Maqedonisë 228 km

Vija bregdetare: 13,676 km Të drejtat detare: shtresa kontinentale: thellësia 200 m ose deri në thellësinë e shfrytëzimit deti territorial: 6 MD

Klima: e butë; dimër të butë, me lagështirë; verë të nxehtë, të thatë

Terreni: shumica malor me vargmale që shtrihen në det si gadishuj apo varg ishujsh

Ekstremet e relievit: pika më e ulët: Deti Mesdhe 0 m pika më e lartë: Mali i Olimpit 2,917 m

Burime natyrore: bokside, linjit, magnez, naftë, mermerë, kapacitet hidroenergjitik

Sistemi politik

Greqia është një republikë parlamentare; monarkia u refuzua me referendum më 8 dhjetor 1974, mbështetur në ndarjen dhe ekuilibrin e pushteteve legjislativë, ekzekutivë dhe gjyqësorë. Kushtetuta është ligji më i lartë në Republikën e Greqisë.

Presidenti

Presidenti i Republikës rregullon funksionet e pushteteve të shtetit. Ai zgjidhet nga Parlamenti për një mandat prej pesë vjetësh dhe funksioni i tij është i papajtueshëm me ndonjë detyrë, pozicion apo funksion tjetër. Në mënyrë që të zgjidhet President personi duhet të marrë një shumicë prej dy-të-tretash të numrit të përgjithshëm të anëtarëve të Parlamentit. Ai emëron Kryeministrin dhe me rekomandimin e këtij të fundit ai gjithashtu emëron pjesën tjetër të anëtarëve të qeverisë dhe zëvendësministrat. Gjithashtu presidenti përfaqëson shtetin në marrëdhëniet e tij me shtete të tjerë, shpall luftën, përfundon traktatet e paqes, të aleancës, bashkëpunimit ekonomik dhe pjesëmarrjes në organizata ndërkombëtare apo bashkime dhe shpall referendume. Ai ka të drejtën e vetos ndaj ligjeve të miratuara prej Parlamentit.

Presidenti: Karolos Papulias

Ekzekutivi

Qeveria përbëhet nga Kabineti, i cili përfshin Kryeministrin dhe ministrat. Qeveria përcakton dhe drejton politikën e përgjithshme të shtetit, në përputhje me dispozitat e kushtetutës dhe të ligjeve. Kryeministri duhet të sigurojë unitetin e qeverisë dhe të drejtojë veprimtarinë e saj dhe atë të shërbimeve publike në përgjithësi, me qëllim zbatimin e politikës qeveritare brenda kornizës ligjore. Qeveria duhet të gëzojë besimin e Parlamentit. Anëtarët e qeverisë dhe zëvendësministrat do të jenë përgjegjës së bashku, për politikat e përgjithshme të qeverisë.

Kryeministër: George Papandreu (që nga 6 tetor 2009)

Legjislativi

Kushtetuta e vitit 1975, me ndryshimet e vitit 1986, e përcakton sistemin politik të Greqisë si një demokraci parlamentare, me një president si kreu i shtetit. Me fjalë të tjera, sistemi përqëndrohet përreth Parlamentit, një prej dy autoriteteve legjislative të vendit. Autoriteti tjetër është Presidenti i Republikës.

Gjyqësori

Drejtësia administrohet nga gjykatat, të cilat përbëhen prej gjyqtarëve të rregullt, të cilët gëzojnë pavarësi personale dhe funksionale. Ekziston një Gjykatë e Lartë, Gjykata Apeli dhe Gjykata të Shkallës së Parë. Një Gjykatë e Lartë e Posaçme trajton zgjidhjen e konflikteve ndërmjet autoriteteve gjyqësore dhe administrative, ose ndërmjet Këshillit të Shtetit, i cili është shkalla më e lartë dhe gjykatave të rregullta administrative nga njëra anë e gjykatave civile apo penale nga ana tjetër, ose së fundmi ndërmjet Këshillit të Kontrollorëve dhe pjesës tjetër të gjykatave.

Paraja dhe kursi i shkëmbimit

Udhëtim, Histori dhe tradita

thumbnail
Dy migrantë hanë drekë pranë një ngrohëse gazi në një strehë të përkohëshme në qytetin serb Paliç, 200 kilometra në veri
thumbnail
Disa grekë mendojnë se presidenti duhet të zgjidhet drejtpërsëdrejti nga populli, në vend të parlamentit. [AFP]
thumbnail
Ish ministri grek i mbrojtjes Akis Tzoçatzopulos tha se ai ka në plan të apelojë dënimin e tij 20 vjeçar për vjedhjen e
//map
Më shumë lajme tokësore

Flamuri i Greqisë

Harta e Greqisë

Bio greke

Zgjedhjet greke