Reportazh

Bashkëpunimi i policive të Ballkanit ul vjedhjen e organizuar të makinaveBashkëpunimi i policive të Ballkanit ul vjedhjen e organizuar të makinave

Përpjekjet nga autoritetet, si dhe fundi i tarifave doganore mbi importet e makinave ka pasur një ndikim.

Më popullor

Loading
Loading
Loading

Anketë

A do të vendosin zgjedhjet e reja parlamentare në Ukrainë bazën për paqe dhe integrim me Europën?

Po
Jo
Nuk e di