Country Info

Date

Denumire oficială: Serbia

Denumirea convenţională completă: Republica Serbia

Suprafaţa: 77.474 km2;

Capitala: Belgrad

Declararea independenţei: 5 iunie 2006

Ziua naţională: Ziua Suveranităţii, 15 februarie

Populaţia: 7.498.001 (la recensământul din 2002)

Vârsta pentru drept de vot: 18 ani

Etnii: sârbi 63%, albanezi 17%, muntenegreni 5%, maghiari 3%, altele 13%

Limbi: sârbă 95%, albaneză 5%

Religii: ortodoxă 65%, musulmană 19%, romano-catolică 4%, protestantă 1%, altele 11%

Geografie

Localizare: în Europa de Sud-Est, mărginită de Marea Adriatică, între Albania şi Bosnia şi Herţegovina

Coordonate geografice: 44 00 N, 21 00 E

Suprafaţa:

uscat: 88,361 km2

apă: 0 km2

Suprafaţa comparativ: puţin mai mare decât a Carolinei de Sud

Graniţe pe uscat:

total: 2.026 km

graniţe cu ţări vecine: Bosnia şi Herţegovina 302 km, Bulgaria 318 km, Croaţia 241 km, Ungaria 151 km, Kosovo 352 km, Macedonia 62 km, Muntenegru 124 km, România 476 km

Litoral: 0 km

Pretenţii maritime: nu

Climă: în nord, climă continentală (ierni friguroase şi veri toride şi umede, cu o distribuţie egală a precipitaţiilor); în alte zone, climă continentală şi mediteraneană (ierni relativ reci, cu zăpadă abundentă şi veri şi toamne uscate, toride).

Relief: extrem de variat; la nord, câmpii fertile; la est, lanţuri şi bazine calcaroase; în sud-est, munţi vechi şi dealuri

Altitudini extreme:

cel mai jos punct: Marea Adriatică 0 m

cel mai înalt punct: Midzor - 2.169 m

Resurse naturale: petrol, gaze naturale, cărbune, minereu de fier, zinc, antimoniu, cromit, aur, argint, magneziu, pirită, calcar, marmură, sare, teren arabil

Sistem Politic

Preşedintele

Preşedintele Serbiei este ales prin alegeri directe şi vot secret. Preşedintele are un mandat de cinci ani şi poate deţine până la două mandate. Preşedintele numeşte premierul, după consultarea cu Adunarea Naţională.

Preşedintele Serbiei: Boris Tadic (din 11 iulie 2004)

Executivul

Guvernul Serbiei este alcătuit din premier, premieri adjuncţi şi miniştrii. Candidatul pentru postul de premier trebuie să îşi prezinte programul şi să propună Adunării Naţionale o listă de miniştrii care vor forma cabinetul său. Guvernul se va considera ales dacă alegerea este aprobată prin votul majorităţii din numărul total al reprezentanţilor.

Premierul este numit de preşedinte, cu aprobarea Adunării Naţionale. Premierul este şeful guvernului.

Premierul Serbiei: Mirko Cvetkovic (din 7 iulie 2008)

Legislativul

Adunarea Naţională este un organism legislativ unicameral, alcătuit din 250 de membri. Adunarea Naţională aprobă premierul şi consiliul de miniştri. Deputaţii sunt aleşi pe baza listelor de partid, pentru un mandat de patru ani.

Sistemul judiciar

Puterea juridică în Serbia este exercitată de curţi cu jurisdicţie generală (tribunale municipale, tribunale districtuale, Curţi de Apel, Curtea Supremă de Casaţie); şi de curţi cu jurisdicţie specială (tribunalele comerciale, Înalta Curte Comercială, Înalta Curte a Magistraţilor, Curtea Administrativă).

Dezvoltare economica

Calatorii, Istorie si Traditii

//map
Alte Geonews

Flag of country

Flag of country

Bios

Cel mai popular - country-

Articole recente