Албанија се рангираше на второто место во Европа по стапката на пушачи

31/05/2011

TИРАНА, Албанија -- Во Албанија живее вториот по ред број на пушачи во Европа по Турција, според бројките објавени од страна на Институтот за јавно здравје во Тирана, по повод Светскиот ден против пушењето вторник (31-ви мај). Податоците покажуваат дека околу 40% од албанските граѓани пушат редовно. Специјалистот Роланд Шуперка вели дека еден од најзагрижувачките трендови е зголемениот број млади, женски корисници на цигари. Според него, урбаните жени пушат околу 2,5 пати повеќе од оние во руралните области. (Teлеграфи, Ора њус, АБЦ Њус - 30/05/11)

Вашите коментари за натписите на SETimes се добредојдени.

Се надеваме дека ќе го искористите овој форум за да комуницирате со другите читатели од Југоисточна Европа. За ова искуство да биде интересно, бараме од вас да ги следите правилата наведени во правилникот за коментари. Со испраќањето на коментарите, вие се согласувате со овие правила. Иако SETimes.com ги охрабрува дискусиите на сите теми, вклучително и на чувствителните, коментарите што се објавуваат се ставови единствено на оние што ги испраќаат. SETimes.com не ги одобрува и не се согласува секогаш со идеите, ставовите или мислењата искажани во овие коментари. SETimes.com ги поддржува конструктивните дискусии, но е против употребата на копи-пејст материјалите, непридружуваните линкови и слогани од еден ред. Ова е умерен форум. Коментарите што се сметаат за погрдни, навредливи, или оние што содржат вулгарности, нема да се објават.

Правилник за коментари на SETimes's