Репортажа

Исламската заедница презема дејства за спречување на регрутирањето за ИДИЛИсламската заедница презема дејства за спречување на регрутирањето за ИДИЛ

Граѓаните и експертите ги поддржуваат напорите на исламската заедница да спречи приклучување во ИДИЛ и да ги реинтегрира припадниците на ИДИЛ во општеството по нивното враќање.

Најпопуларни

Loading
Loading
Loading

Анкета

Дали соработката меѓу земјите во регионот е соодветна за да ги спречи напорите на екстремистите за приклучување на насилнички организации?

Да
Не
Не знам