Одрекување

28/12/2005

Southeast European Times (SETimes) е веб страница спонзорирана од УСЕУКОМ (Европската команда на Соединетите Држави). SETimes ги издвојува мерките за поголема стабилност во регионот , како преку билатерални и мултиластерални договори за соработка , така и преку чекорите што владите на овие земји ги прават за интеграција во европските институции. SETimes, исто така ,се фокусира врз мерките кои се преземаат во борбата против тероризмот , како и против поддршката на тероризмот во регионот.Направена е со цел да ја снабди меѓународната публика со основни , како и со поширок спектар на информации за Југоисточна Европа.

Одрекување од Линковите

Линковите од Southeast European Times до Веб сајтови надвор од Владата на САД или за потреби на трговијата, имиња на претпријатија и корпорации во склоп на страницата се погодни за корисникот. Такво користење не востановува официјално ендорсирање или одобрување од УСЕУКОМ на ниедна Веб страница, производ или услуга од приватниот сектор. УСЕУКОМ не врши уредувачка контрола на информациите кои може да се најдат на овие локации. Тие линкови се ставени во доследност со искажаната цел на оваа страница. Линкови до Веб страницата на Southeast European Times се добредојдени.

Информации за Авторски Права

Освен ако авторското право не е означено, информациите на страницата се во јавен домен и можат да бидат копирани и дистрибуирани без дозвола. Ќе бидеме благодарни за наведување на оригиналниот извор на информацијата. Ако авторското право е назначено на фотографија, графика или друг материјал, дозволата за копирање на овие материјали мора да се добие од оригиналниот извор.

Правно Одрекување од Одговорност

Направен е секој напор за Веб страницата на Southeast European Times да обезбедува точни и комплетни информации. Сепак, поради количеството на документите кои се достапни, често поставувани и обновувани во кратки временски рокови, не можеме да гарантираме дека нема да има никакви грешки.

Во однос на документите и информациите на Веб страницата, ниту Владата на САД, ниту УСЕУКОМ, ниту нивните вработени или хонорарни соработници не даваат гаранција, јасна или имплицирана, вклучувајќи гаранција за трговија со документите достапни на страницата на Southeast European Times или нивна погодност и примена за одредена цел.

УСЕУКОМ и правните ентитети кои придонеле на кој било начин за подготовката, составувањето или објавувањето на податоците на Southeast European Times овде правно се оградуваат од каква било сеопфатна одговорност која би произлегла од секое несоодветно, некоректно или измамничко користење на податоци кои се достапни на посетителите на страницата. Освен тоа, ниту УСЕУКОМ ниту неговите хонорарни соработници ќе бидат одговорни за кои било фининсиски или други последици, кои би произлегле од такво несоодветно, некоректно или измамничко користење на материјалот на оваа Веб страница. УСЕУКОМ и неговите хонорарни соработници го задржуваат правото да иницираат каква било правна акција која ќе ја сметаат за потребна. Консултацијата со податоците на Southeast European Times или нивното користење автоматски ќе имплицира полно прифаќање на горенаведеното правно оградување од одговорност.

Понатаму, Владата на САД и УСЕУКОМ не преземаат никаква правна одговорност за точноста, целосноста или корисноста на ниедна информација, производ или процес објавен овде и не гарантираат дека користењето на овие информации, производи или процеси нема да ги наруши некои лични права.

Изјава за Приватност и Безбедност

Американското Министерство за одбрана користи софтверски програми за да изготви сумарна статистика за проценување кои информации се од најголем и најмал интерес или за идентификување на системската перформанса или проблематични области. Ако одлучите да дадете лични информации на SETIMES.com во имејл порака, ние ја користиме само за да одговориме на ваш имејл. Од безбедносни причини за страницата и за да се загарантира дека оваа услуга ќе остане достапна за сите корисници, американското Министерство за одбрана користи софтверски програми за да ги идентификува неовластените обиди за внесување или промена на информациите или нанесување штета на друг начин. Информациите добиени како резултат на овој мониторинг може да се користат за овластени истраги на спроведување на законот. Неовластените обиди за внесување или промена на информации за оваа услуга се строго забранети и може да се казнат според Актот за компјутерска измама и злоупотреба од 1986 година и Наслов 18 У.С.Ц. Сец. 1001 и 1030. Освен за претходно споменатите цели, не се прават други обиди за идентификување на одделните корисници или нивните навики за користење.

ХТТП Колачиња

Оваа страница може да користи колачиња за полесно сфаќање како се користи страницата, за да ја подобри содржината, и/или да го персонализира вашето искуство на страницата. Колачето е мал текст-документ кој може да биде испратен од компјутерот на веб-страницата до вашите веб-прелистувач за складирање на вашите преференции. Колачињата често содржат единствен и анонимен идентификатор, но, сами по себе, не ја откриваат вашата имејл адреса или други информации за лична идентификација, освен ако вие не одлучите да дадете ваква информација одделно.

Ако вие го претпочитате тоа, кога станува збор за приватноста, оваа веб-страница може да стави колаче на вашиот веб-прелистувач и да пристапи до тоа колаче. Ако сакате да се откажете од споделувате нелични информации за овие цели, можете да ги промените своите претпочитања за приватноста, преку вашиот прелистувач. Можете да го наместите вашиот прелистувач да ги прифаќа сите колачиња, да блокира одредени колачиња, да бара согласност пред колачето да биде ставено на вашиот прелистувач, или целосно да ги блокира колачињата. Со оглед на тоа што процедурата за модификација на вашите претпочитања за приватноста е различна за секој интернет прелистувач, ви препорачуваме да го разгледате „Помош“ или „Алатки“ на менито во вашиот бар за алатки на прелистувачот.

За повеќе информации

Ако имате какви било прашања или коментари за информациите презентирани овде, ве молиме пратете електронска порака на Веб информациските менаџери на адресата [email protected]