Περιορισμοί

28/12/2005

Οι Southeast European Times (SET) είναι δικτυακός τόπος ο οποίος επιχορηγείται από το USEUCOM (Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση Ευρώπης). Ο δικτυακός τόπος της SETimes τονίζει την κίνηση προς μεγαλύτερη σταθερότητα στην περιοχή, μέσω διμερών και πολυμερών συμφωνιών συνεργασίας όσο και ενεργειών στις οποίες προβαίνουν οι κυβερνήσεις για ένταξη στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς. Ο δικτυακός τόπος της SETimes εστιάζεται επίσης σε εξελίξεις οι οποίες θέτουν εμπόδια στην τρομοκρατική δραστηριότητα και υποστήριξη της τρομοκρατίας στην περιοχή. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να παρέχει σε ένα διεθνές ακροατήριο μια δικτυακή πύλη για ευρύ φάσμα πληροφόρησης σχετικά με τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Παραίτηση από ευθύνη για τους συνδέσμους

Σύνδεσμοι της Southeast European Times σε ιστοσελίδες εκτός της αμερικανικής κυβέρνησης ή η χρήση των εμπορικών εταιρικών ή επιχειρησιακών ονομάτων εντός της ιστοσελίδας, διατίθενται για να διευκολύνουν το χρήστη. Αυτού του είδους η χρήση δεν αποτελεί επίσημη υιοθέτηση ή έγκριση από το USEUCOM καμίας ιστοσελίδας, προϊόντος ή υπηρεσίας του ιδιωτικού τομέα. Το USEUCOM δεν ασκεί έλεγχο στη σύνταξη των πληροφοριών που μπορεί να βρείτε σε αυτές τις σελίδες. Τέτοιου είδους σύνδεσμοι παρέχονται σύμφωνα με το δηλωμένο σκοπό αυτής της ιστοσελίδας. Σύνδεσμοι στην ιστοσελίδα της Southeast European Times είναι ευπρόσδεκτοι.

Πληροφορίες για την αποκλειστική ιδιοκτησία

Εάν δεν αναφέρεται αποκλειστική ιδιοκτησία, οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα βρίσκονται σε δημόσιο χώρο και μπορούν να ανατυπώνονται και να διανέμονται χωρίς άδεια. Η αναφορά της αρχικής πηγής των πληροφοριών εκτιμάται. Εάν αναφέρεται αποκλειστική ιδιοκτησία σε μια φωτογραφία, ένα γράφημα ή σε άλλο υλικό, πρέπει να ληφθεί άδεια ανατύπωσης αυτού του υλικού από την αρχική πηγή.

Παραίτηση από ευθύνη

Κάθε προσπάθεια καταβάλλεται για την παροχή ακριβούς και ολοκληρωμένης πληροφόρησης στην ιστοσελίδα της Southeast European Times. Ωστόσο, με την ποσότητα των κειμένων που διατίθενται, τα οποία λαμβάνονται μέσα σε περιορισμένες διορίες, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα υπάρχει κανένα λάθος.

Όσον αφορά στα κείμενα και τις πληροφορίες για την ιστοσελίδα, ούτε η αμερικανική κυβέρνηση, ούτε το USEUCOM, ούτε οι υπάλληλοι ή συμβαλλόμενοί τους δεν παρέχουν καμία εγγύηση, εκφρασμένη ή συνεπαγόμενη, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό όσον αφορά στα κείμενα που διατίθενται από την ιστοσελίδα της Southeast European Times.

Το USEUCOM ή οποιαδήποτε νομική οντότητα ή οποία έχει συμβάλει κατ’ οιονδήποτε τρόπο στην προετοιμασία, τη σύνθεση ή τη δημοσιοποίηση στοιχείων της Southeast European Times παραιτούνται με αυτό από οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει από την ακατάλληλη, εσφαλμένη ή δόλια χρήση στοιχείων που παρέχονται στους επισκέπτες της ιστοσελίδας. Επιπλέον, ούτε το USEUCOM ούτε οι συμβαλλόμενοί του θα θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη συνέπεια, προκύψει από τέτοιου είδους ακατάλληλη, εσφαλμένη ή δόλια χρήση του υλικού αυτής της ιστοσελίδας. Το USEUCOM και οι συμβαλλόμενοί του διατηρούν το δικαίωμα λήψης νομικής δράσης η οποία κρίνεται απαραίτητη. Η προσφυγή ή χρήση των στοιχείων της Southeast European Times σημαίνει αυτομάτως πλήρη αποδοχή της παραπάνω παραίτησης από ευθύνη.

Επιπλέον, η αμερικανική κυβέρνηση και το USEUCOM δεν αναλαμβάνουν καμία νομική ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη χρησιμότητα οποιασδήποτε πληροφορίας, προϊόντος ή διαδικασίας που δηλώνεται εδώ και δεν υποστηρίζουν ότι η χρήση τέτοιων πληροφοριών, προϊόντων ή διαδικασιών δεν θα καταπατήσουν ιδιωτικά δικαιώματα.

Ασφάλεια δεδομένων και υπευθυνότητα

Το υπουργείο άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών χρησιμοποιεί προγράμματα λογισμικού για τη δημιουργία συνοπτικών στατιστικών με σκοπό την αξιολόγηση του είδους των πληροφοριών που παρουσιάζουν μεγαλύτερο ή λιγότερο ενδιαφέρον ή τον προσδιορισμό της απόδοσης του συστήματος ή τον εντοπισμό προβληματικών τομέων. Εάν επιλέξετε να παρέξετε στην τοποθεσία SETIMES.com προσωπικά στοιχεία μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα χρησιμοποιούμε μόνο για να απαντήσουμε στο ηλεκτρονικό σας μήνυμα. Για την ασφάλεια της τοποθεσίας και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η παρούσα τοποθεσία παραμένει διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες, το υπουργείο άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών χρησιμοποιεί προγράμματα λογισμικού για την αναγνώριση μη εξουσιοδοτημένης απόπειρας «ανεβάσματος» δεδομένων ή αλλαγής των πληροφοριών ή άλλως πρόκλησης βλάβης. Πληροφορίες που αποκτώνται συνεπεία αυτής της παρακολούθησης μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη διενέργεια έρευνας επιτρεπόμενης από το νόμο. Η μη εξουσιοδοτημένη απόπειρα «ανεβάσματος» πληροφοριών ή αλλαγής πληροφοριών στην τοποθεσία αυτή απαγορεύεται αυστηρά και τιμωρείται δυνάμει του Νόμου 1986 περί απάτης με υπολογιστή και κατάχρησης δεδομένων και του τίτλου 18 του κώδικα των Ηνωμένων Πολιτειών, εδάφια 1001 και 1030. Πέραν των ανωτέρω σκοπών, ουδεμία άλλη απόπειρα γίνεται για την αναγνώριση των μεμονωμένων χρηστών ή των συνηθειών τους ως προς τη χρήση.

Cookies

Η τοποθεσία αυτή μπορεί να χρησιμοποιήσει cookies για να διευκολύνει την κατανόησή της όσον αφορά τη χρήση της τοποθεσίας, να βελτιώσει το περιεχόμενο ή /και να εξατομικεύσει την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα. «Cookie» είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που στέλνει ο υπολογιστής μιας ιστοσελίδας στο δικό σας πρόγραμμα περιήγησης για να αποθηκεύσει τις προτιμήσεις σας. Τα cookies πολλές φορές περιέχουν έναν μοναδικό και ανώνυμο αναγνωριστή, αλλά, από μόνα τους, δεν αποκαλύπτουν τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου ή άλλα στοιχεία προσωπικής αναγνώρισης εκτός εάν επιλέξετε να παρέξετε τα στοιχεία αυτά ξεχωριστά.

Εάν οι σχετικές με το προσωπικό σας απόρρητο προτιμήσεις το επιτρέπουν, η ιστοσελίδα αυτή μπορεί να τοποθετήσει ένα cookie στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε και να έχει πρόσβαση στο cookie αυτό. Εάν θα θέλατε να μην μοιράζεστε μη προσωπικά σας στοιχεία για τους ανωτέρω σκοπούς, μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις προσωπικού απορρήτου σας μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης να αποδέχεται όλα τα cookies, να μπλοκάρει συγκεκριμένα cookies, να ζητά τη συγκατάθεσή σας πριν το «κατέβασμα» ενός cookie στο πρόγραμμα περιήγησης ή να μπλοκάρει τελείως όλα τα cookies. Επειδή η διαδικασία αλλαγής των προτιμήσεων προσωπικού απορρήτου διαφέρει για κάθε πρόγραμμα περιήγησης του διαδικτύου, σας συνιστάμε να κοιτάξετε και πάλι στο ‘Βοήθεια’ (Help) ή ‘Εργαλεία’ (Tools), στο μενού της γραμμής εργαλείων του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

Για περισσότερες πληροφορίες

Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια για τις πληροφορίες που διατίθενται εδώ, παρακαλούμε στείλτε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στους υπευθύνους για τις πληροφορίες της ιστοσελίδας στη διεύθυνση [email protected]