Albanija druga u Evropi po broju pušača

31/05/2011

TIRANA, Albanija -- Albanija je dom drugom po veličini broju pušača u Evropi, odmah iza Turske, pokazuju podaci koje je objavio Zavod za javno zdravlje u Tirani u cilju obilježavanja Svjetskog dana bez duhana u utorak (31. maja). Podaci govore da oko 40% građana Albanije redovno puši. Specijalista Roland Shuperka kaže da jedan od najviše zabrinjavajućih trendova predstavlja sve veći broj mladih žena koje puše. Prema njegovim riječima, žene u gradovima puše oko 2,5 puta više nego one u ruralnim oblastima. (Telegrafi, Ora News, ABC News - 30/05/11)

Vaši komentari na članke SETimesa su dobrodošli.

Nadamo se da ćete ovaj forum koristiti za interakciju s drugim čitaocima širom jugoistočne Evrope. Da bismo ovo iskustvo održali zanimljivim, molimo Vas da slijedite pravila iznesena u politici za davanje komentara. Samim upisivanjem svojih komentara vi pristajete na ta pravila. SETimes.com podstiče diskusiju o svim temama, uključujući i one osjetljive, ali istaknuti komentari predstavljaju isključivo stavove onih koji su ih upisali. Ne mora značiti da se SETimes.com slaže ili da odobrava ideje, stavove i mišljenja izražene u tim komentarima. SETimes.com pozdravlja konstruktivnu diskusiju, ali ne podržava upotrebu materijala koji se preslikavaju iz drugih izvora, linkova bez pratećeg teksta i jednorednih slogana. Ovo je forum koji vode moderatori. Može se desiti da komentari za koje se bude smatralo da su zlonamjerni, uvredljivi ili oni s prostim sadržajem ne budu objavljeni.

Politika za davanje komentara na SETimesu