Opće informacije o Makedoniji

Činjenice

Skraćeni naziv: Republika Makedonija

Službeni naziv: Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija (BJRM)

Lokalni puni naziv: Republika Makedonija [urediti na engleskom jeziku]

Državna zastava:

Karta zemlje:

Smještaj: Jugoistočna Europa, Balkanski poluotok

Površina: 25.713 km?

Glavni grad: Skopje

Nezavisnost: 8. septembar 1991.

Nacionalni praznik: Dan Ilindenskog ustanka, 2. august (1903); napomena – poznat i kao Dan sv. Ilije

Ustav: usvojen 17. novembra 1991, stupio na snagu 20. novembra 1991.

Broj stanovnika: 2.046.209 2001.

Pravo glasa: 18 godina; makedonsko državljanstvo

Etnički sastav: Makedonci 66,6%, Albanci 22,7%, Turci 4%, Romi 2,2%, Srbi 2,1%, ostali 2,4% (procjena iz 1994.)

Jezici: makedonski 70%, albanski 21%, turski 3%, srpskohrvatski 3%

Vjerska pripadnost: pravoslavci 67%, muslimani 30%, ostali 3%

Izvor: CIA World Factbook

Geografija

Lokacija: Jugoistočna Evropa, potpuno na kopnu između Srbije, Kosova, Albanije, Grčke i Bugarske.

Geografske koordinate: 41 50 N, 22 00 E

Površina: ukupna: 25.333 km? kopnena: 24.856 km? vodena: 477 km?

Površina - usporedba: nešto veća od Vermonta

Granične zemlje: ukupno: Srbija 62 km, Kosovo 159 km, Albanija 151 km, Bugarska 148 km, te Grčka 246 km.

Obala: 0 km (okružena kopnenom granicom)

Pomorska prava: nema (okružena kopnenom granicom)

Klima: topla, suha ljeta i jeseni, te relativno hladne zime s puno snijega

Reljef: brdovito područje pokriveno dubokim rječnim bazenima i dolinama; tri velika jezera, svako dijeli granica; rijeka Vardar dijeli zemlju na dva dijela

Visinska razlika: najniža točka: rijeka Vardar 50 m najviša točka: Golem Korab (Maja e Korabit) 2.753 m

Prirodni resursi: krom, olovo, cink, mangan, volfram, nikal, željezna rudača niske kvalitete, azbest, sumpor, drvo, obradiva zemlja

Politicki ustroj

U Makedoniji vlada sustav parlamentarne demokracije. Vlast je podijeljena na zakonodavnu, izvršnu i pravosudnu. Ustav je vrhovni zakon države.

Predsjednik se bira općim glasovanjem na petogodišnji mandat. Predsjednik imenuje premijera. Kabinet ili vijeće ministara bira se većinom glasova u Sobranju.

Predsjednik

Predsjednik je šef države, on predstavlja Republiku, on je vrhovni zapovjednik oružanih snaga Makedonije, te predsjedava nacionalnim Vijećem sigurnosti. Predsjednik se bira većinom glasova na općim i izravnim izborima, tajnim glasovanjem, na mandat od pet godina, te nitko ne može obnašati dužnost predsjednika duže od dva mandata. U predsjedničke dužnosti između ostalog spadaju: davanje mandata za formiranje vlade; odlučivanje o imenovanju ili razrješenju dužnosti veleposlanika i ostalih diplomatskih predstavnika u inozemstvu; predlaganje sudaca za Ustavni sud i Republičko pravosudno vijeće; imenovanje članova Vijeća sigurnosti itd.

Predsjednik: Gjorge Ivanov

Izvršna vlast

Izvršna vlast je povjerena vladi koja se sastoji od premijera i ministara. Predsjednik imenuje premijera, kojeg mora odobriti skupština. Vlada se bira većinom glasova svih poslanika u skupštini. Bavi se dnevnim radom vlade i odgovorna je skupštini. Vlada podnosi skupštini prijedloge zakona i odlučuje o politici provedbe zakona i pravila koje donese zakonodavstvo. Također je ovlaštena usvajati lokalne propise, kao i ostale regulative koje se odnose na primjenu zakona. Ona imenuje i razrješava dužnosti vršitelje javnih i drugih funkcija određenih Ustavom i zakonima. Državna se uprava sastoji od ministara i drugih upravnih tijela i institucija, utvrđeno zakonom.

Premijer: Nikola Gruevski

Zakonodavna vlast

Zakonodavna vlast data je jednodomnoj Skupštini, ili Sobranju, koje ima 120 članova. Članovi se biraju općenarodnim glasanjem sa stranačkih lista, na osnovu procenta sveukupnog broja glasova koje stranke dobiju u svakom od šest izbornih okruga; članovi služe četverogodišnji mandat.

Zadnji zakonodavni izbori održani su 1. i 14. juna 2008. Skupština je sa sjedištem u Skoplju i u njenoj je ovlasti da vrši amandmane na ustav i usvaja zakone i rezolucije, ratificira međunarodne sporazume, itd.

Predsjedavajući: Trajko Veljanovski ispred VMRO-DPMNE

Pravosuđe

Pravosuđe je zasnovano na sistemu građanskog prava u kom ono vrši pravosudnu reviziju zakonodavnih akata. Courts exercise judiciary power. According to the Law on Courts of 1995, there are 27 courts of the first instance, three courts of appeal, and a supreme court. The courts are autonomous and independent. The Supreme Court of the Republic of Macedonia is the highest court in the republic, providing uniformity in the implementation of the laws by the courts. Courts judge on the basis of the constitution and laws and international agreements ratified in accordance with the constitution. The types of courts, their spheres of competence, their establishment, abrogation, organisation and composition, as well as the procedure they follow are regulated by a law adopted by a majority vote of two-thirds of the total number of representatives. Judges are granted immunity. The Sobranie decides on the immunity of judges. The performance of a judge's office is incompatible with other public offices, professions or membership of a political party. Political organisation and activity in the judiciary is prohibited. There is also a constitutional court whose judges are elected by the Sobranie.

Gospodarska razvijenost

Putovanja, Povijest i tradicija

thumbnail
Pripadnici Nacionalne garde države Maryland obučavaju se sa vojnicima iz Bosne i Hercegovine. [Defense.gov]
thumbnail
Tražitelji azila u Beogradu čekaju autobus za Mađarsku. [Nikola Barbutov/SETimes]
thumbnail
Hidroelektrane, poput ove u Vrutoku, u Makedoniji, način su da države Balkana osiguraju energetsku nezavisnost. [Tomisla
//map
Još Geonovosti

Zastava Makedonije

Karta Makedonije

Biografije ličnosti iz Makedonije

Izbori u Makedoniji