Ovaj sadržaj je naručen za SETimes.com.
Loading
Glasanje
 
 

Vaši komentari na članke SETimesa su dobrodošli.

Nadamo se da ćete ovaj forum koristiti za interakciju s drugim čitaocima širom jugoistočne Evrope. Da bismo ovo iskustvo održali zanimljivim, molimo Vas da slijedite pravila iznesena u politici za davanje komentara. Samim upisivanjem svojih komentara vi pristajete na ta pravila. SETimes.com podstiče diskusiju o svim temama, uključujući i one osjetljive, ali istaknuti komentari predstavljaju isključivo stavove onih koji su ih upisali. Ne mora značiti da se SETimes.com slaže ili da odobrava ideje, stavove i mišljenja izražene u tim komentarima. SETimes.com pozdravlja konstruktivnu diskusiju, ali ne podržava upotrebu materijala koji se preslikavaju iz drugih izvora, linkova bez pratećeg teksta i jednorednih slogana. Ovo je forum koji vode moderatori. Može se desiti da komentari za koje se bude smatralo da su zlonamjerni, uvredljivi ili oni s prostim sadržajem ne budu objavljeni.

Politika za davanje komentara na SETimesu

Focus on Ukraine

Reportaža

EU zatražila od Balkana da povede borbu protiv korupcije u energetskom sektoruEU zatražila od Balkana da povede borbu protiv korupcije u energetskom sektoru

U novom izvještaju preporučuje se reforma pravosudnog sistema u cilju zaustavljanja korupcije u poslovima vezanim za oblast energetike.

Najpopularniji

Loading
Loading
Loading

Anketa

U Srbiji je smijenjeno pet od ukupno sedam šefova policije zbog toga što je vlada saopštila da je nezadovoljna naporima na eliminisanju korupcije. Koliko je vaša zemlja uspješna u borbi protiv korupcije?

Vrlo uspješna
Djelimično uspješna
Prosječno
Djelimično neuspješna
Vrlo neuspješna