Nevladine organizacije na Balkanu traže da im se čuje glas

19/11/2012

Nevladine organizacije traže veći angažman u tekućim reformama.

Biljana Lajmanovska iz Skoplja i Ivana Jovanović iz Beograda za Southeast European Times -- 19/11/12

photo

Makedonci iznose ideje o unaprjeđivanju života u gradu putem inicijative lokalne nevladine organizacije, Koalicije za održivi razvoj . [Aleksandar Pavlevski/SETimes]

Učešće civilnog društva u donošenju politika neophodno je u cilju izrade kvalitetnih zakona, ali nevladine organizacije moraju biti agresivnije u tom cilju, kažu predstavnici organizacija.

"Mnoge zemlje u regionu počele su uspostavljati institucionalni okvir za saradnju između nevladinih organizacija i javnih institucija", izjavila je za SETimes Karin Shultz, direktorica razvojnog konsaltinga pri švedskom Institutu za javnu upravu, organizaciji specijaliziranoj za izgradnju kapaciteta i institucionalnih razvoj u zemljama u tranziciji.

"Ono što njima sad treba je da provedu i odistinski iskoriste te okvire", izjavila je Shultz.

Promoviranje učešća civilnog sektora u donošenju politika potrebno je u skladu sa procesom pristupanja EU, a taj zahtjev obuhvaća i osjetljiva pitanja poput odbrambene politike.

Vlada je u Makedoniji odredila poseban odjel koji služi kao most između državnih institucija i 7.000 nevladinih organizacija koje tamo rade.

Saradnja između civilnog sektora i vlade generalno je pozitivna, kako kaže Emina Nuredinovska, šefica odjela nevladine organizacije, Centar za međunarodnu saradnju iz Skoplja.

"Naše ideje se ne provode uvijek u cijelosti i ne pretvaraju se u pravne odredbe, ali konsultativni proces se poboljšava", izjavila je Nuredinovska za SETimes. Nuredinovska je izjavila da bi nevladine organizacije trebale biti aktivnije i spremnije iznositi inicijative.

"Organizacije koje rade pod zaštitom vlade mogu postići mnogo više nego druge koje rade nezavisno", izjavila je za SETimes Zorica Dimovska iz Ženske organizacije u skopskoj općini Centar.

Nevladina organizacija Dimovske predstavlja dio civilne inicijative "Aman!", koja protestira zbog visokih cijena energije. Iz inicijative "Aman!" kažu da žele pokrenti građansku inicijativu za prikupljanje 10.000 potpisa u cilju izmjena i dopuna Zakona o energiji, ali da već mjesec dana čekaju na potrebno zeleno svjetlo od parlamenta.

Civilno društvo može pružiti vrijedne analize i preporuke, ali vlada je ta koja u konačnici izvršava politike, kaže Jelena Milić, direktorica Centra za euroatlantske studije (CEAS) iz Beograda.

CEAS je obavio anketu o tome kako vladini zvaničnici i aktivisti civilnog društva gledaju na to koje politike i glavni akteri mogu olakšati i doprinijeti napretku reformi.

Povezani članci

Loading

"Većina ispitanika ima pozitivan stav prema evropskim integracijama Srbije, kao i prema mogućnosti da se tim procesom doprinese reformama u sektoru sigurnosti", izjavila je Milićeva za SETimes.

Na osnovu svojih nalaza, CEAS će vladi Srbije preporučiti usvajanje koherentne vanjskopolitičke strategije, čiji će prioriteti biti evropske integracije, saradnja sa NATO-om i regionalna saradnja.

Goran Petrović, prvi demokratski imenovani šef sigurnosti u Srbiji i aktuelni zvaničnik u srbijanskoj Socijaldemokratskoj partiji, također podržava aktivno učešće nevladinih organizacija u reformi sektora sigurnosti.

"Civilni sektor jako je važan u tom polju... [pošto] političke stranke obično predlažu reforme samo kad su u opoziciji," izjavio je Petrović za SETimes.

Ovaj sadržaj je naručen za SETimes.com.
Loading
Glasanje
 
 

Vaši komentari na članke SETimesa su dobrodošli.

Nadamo se da ćete ovaj forum koristiti za interakciju s drugim čitaocima širom jugoistočne Evrope. Da bismo ovo iskustvo održali zanimljivim, molimo Vas da slijedite pravila iznesena u politici za davanje komentara. Samim upisivanjem svojih komentara vi pristajete na ta pravila. SETimes.com podstiče diskusiju o svim temama, uključujući i one osjetljive, ali istaknuti komentari predstavljaju isključivo stavove onih koji su ih upisali. Ne mora značiti da se SETimes.com slaže ili da odobrava ideje, stavove i mišljenja izražene u tim komentarima. SETimes.com pozdravlja konstruktivnu diskusiju, ali ne podržava upotrebu materijala koji se preslikavaju iz drugih izvora, linkova bez pratećeg teksta i jednorednih slogana. Ovo je forum koji vode moderatori. Može se desiti da komentari za koje se bude smatralo da su zlonamjerni, uvredljivi ili oni s prostim sadržajem ne budu objavljeni.

Politika za davanje komentara na SETimesu

Reportaža

EU mijenja svoj ekonomski pristup BalkanuEU mijenja svoj ekonomski pristup Balkanu

Unija postavlja nove kriterije zemljama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama za članstvo.

Najpopularniji

Loading
Loading
Loading

Anketa

Američki brod i posada vrše posljednje pripreme za neutralizaciju najopasnijeg dijela arsenala hemijskog oružja iz Sirije. Šta mislite koliko je ta operacija važna za zaštitu civilnog stanovništva od hemijskog naoružanja?

Vrlo važna
Nije previše važna
Nije uopšte važna
Ne znam