Nevladine organizacije na Balkanu traže da im se čuje glas

19/11/2012

Nevladine organizacije traže veći angažman u tekućim reformama.

Biljana Lajmanovska iz Skoplja i Ivana Jovanović iz Beograda za Southeast European Times -- 19/11/12

photo

Makedonci iznose ideje o unaprjeđivanju života u gradu putem inicijative lokalne nevladine organizacije, Koalicije za održivi razvoj . [Aleksandar Pavlevski/SETimes]

Učešće civilnog društva u donošenju politika neophodno je u cilju izrade kvalitetnih zakona, ali nevladine organizacije moraju biti agresivnije u tom cilju, kažu predstavnici organizacija.

"Mnoge zemlje u regionu počele su uspostavljati institucionalni okvir za saradnju između nevladinih organizacija i javnih institucija", izjavila je za SETimes Karin Shultz, direktorica razvojnog konsaltinga pri švedskom Institutu za javnu upravu, organizaciji specijaliziranoj za izgradnju kapaciteta i institucionalnih razvoj u zemljama u tranziciji.

"Ono što njima sad treba je da provedu i odistinski iskoriste te okvire", izjavila je Shultz.

Promoviranje učešća civilnog sektora u donošenju politika potrebno je u skladu sa procesom pristupanja EU, a taj zahtjev obuhvaća i osjetljiva pitanja poput odbrambene politike.

Vlada je u Makedoniji odredila poseban odjel koji služi kao most između državnih institucija i 7.000 nevladinih organizacija koje tamo rade.

Saradnja između civilnog sektora i vlade generalno je pozitivna, kako kaže Emina Nuredinovska, šefica odjela nevladine organizacije, Centar za međunarodnu saradnju iz Skoplja.

"Naše ideje se ne provode uvijek u cijelosti i ne pretvaraju se u pravne odredbe, ali konsultativni proces se poboljšava", izjavila je Nuredinovska za SETimes. Nuredinovska je izjavila da bi nevladine organizacije trebale biti aktivnije i spremnije iznositi inicijative.

"Organizacije koje rade pod zaštitom vlade mogu postići mnogo više nego druge koje rade nezavisno", izjavila je za SETimes Zorica Dimovska iz Ženske organizacije u skopskoj općini Centar.

Nevladina organizacija Dimovske predstavlja dio civilne inicijative "Aman!", koja protestira zbog visokih cijena energije. Iz inicijative "Aman!" kažu da žele pokrenti građansku inicijativu za prikupljanje 10.000 potpisa u cilju izmjena i dopuna Zakona o energiji, ali da već mjesec dana čekaju na potrebno zeleno svjetlo od parlamenta.

Civilno društvo može pružiti vrijedne analize i preporuke, ali vlada je ta koja u konačnici izvršava politike, kaže Jelena Milić, direktorica Centra za euroatlantske studije (CEAS) iz Beograda.

CEAS je obavio anketu o tome kako vladini zvaničnici i aktivisti civilnog društva gledaju na to koje politike i glavni akteri mogu olakšati i doprinijeti napretku reformi.

Povezani članci

Loading

"Većina ispitanika ima pozitivan stav prema evropskim integracijama Srbije, kao i prema mogućnosti da se tim procesom doprinese reformama u sektoru sigurnosti", izjavila je Milićeva za SETimes.

Na osnovu svojih nalaza, CEAS će vladi Srbije preporučiti usvajanje koherentne vanjskopolitičke strategije, čiji će prioriteti biti evropske integracije, saradnja sa NATO-om i regionalna saradnja.

Goran Petrović, prvi demokratski imenovani šef sigurnosti u Srbiji i aktuelni zvaničnik u srbijanskoj Socijaldemokratskoj partiji, također podržava aktivno učešće nevladinih organizacija u reformi sektora sigurnosti.

"Civilni sektor jako je važan u tom polju... [pošto] političke stranke obično predlažu reforme samo kad su u opoziciji," izjavio je Petrović za SETimes.

Ovaj sadržaj je naručen za SETimes.com.
Loading
Glasanje
 
 

Vaši komentari na članke SETimesa su dobrodošli.

Nadamo se da ćete ovaj forum koristiti za interakciju s drugim čitaocima širom jugoistočne Evrope. Da bismo ovo iskustvo održali zanimljivim, molimo Vas da slijedite pravila iznesena u politici za davanje komentara. Samim upisivanjem svojih komentara vi pristajete na ta pravila. SETimes.com podstiče diskusiju o svim temama, uključujući i one osjetljive, ali istaknuti komentari predstavljaju isključivo stavove onih koji su ih upisali. Ne mora značiti da se SETimes.com slaže ili da odobrava ideje, stavove i mišljenja izražene u tim komentarima. SETimes.com pozdravlja konstruktivnu diskusiju, ali ne podržava upotrebu materijala koji se preslikavaju iz drugih izvora, linkova bez pratećeg teksta i jednorednih slogana. Ovo je forum koji vode moderatori. Može se desiti da komentari za koje se bude smatralo da su zlonamjerni, uvredljivi ili oni s prostim sadržajem ne budu objavljeni.

Politika za davanje komentara na SETimesu

Reportaža

Region i Turska optimisti po pitanju novih lidera EURegion i Turska optimisti po pitanju novih lidera EU

Zvaničnici iz regiona kažu da će nedavne personalne promjene u EU imati pozitivnog uticaja na odnose njihovih zemalja s Briselom.

Najpopularniji

Loading
Loading
Loading

Anketa

Da li bi Grčka trebala izvršiti promjene u postupanju prema ilegalnim imigrantima?

Da
Ne
Ne znam