U regionu zabrinutosti oko zaštite ličnih podataka

16/08/2012

U zemljama u regionu vlada povišena zabrinutost oko zloupotrebe ličnih podataka za kriminalne nakane.

Linda Karadaku za Southeast European Times -- 16/08/12

photo

Tehnologija omogućava lak pristup ličnim podacima. [Reuters]

U zemljama jugoistočne Evrope postoji sve veća zabrinutost zbog zaštite ličnih podataka građana u sklopu borbe protiv organiziranog kriminala i korupcije.

Davor Dubravica, čelnik regionalne inicijative za borbu protiv korupcije, kaže da se svaki podatak koji neko prikupi ili posjeduje može zloupotrijebiti u ilegalne svrhe.

"Uvijek ima šanse da neko [ko radi na funkciji upravnog službenika] prodaje lične podatke o nečijem imovnom stanju, sredstvima ili obavezama. Te podatke mogu koristiti organizirane kriminalne grupe za uzimanje reketa, ucjenjivanje i druge nezakonite postupke," kaže Dubravica za SETimes.

Ta inicijativa ustanovljena je 2000. godine u Sarajevu. Članice su Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Makedonija, Moldavija, Rumunija, Srbija i UNMIK.

"Kad dobijete SIM karticu, vaši lični podaci se zabilježe ... isto je i s pristupom internetu. Postoji mreža ljudi koji znaju ko ste, šta govorite na telefon, šta čitate na internetu, čak i u uredu; mrežni administrator može čitati vašu privatnu e-poštu," kaže za SETimes Bekim Arifi, Kosovar iz Podujeva.

Arifi međutim kaže da zakon nije dovoljan. "Dok god ima ljudi koji mogu ući u vaš privatni život [hakiranjem nekog sistema podataka], nema zaštite osobnih podataka," izjavio je on.

Kosovski parlament je 2010. godine odobrio zakon o zaštiti ličnih podataka, a 2011. je osnovana agencija za zaštitu ličnih podataka.

Kosovska agencija za zaštitu ličnih podataka zaključila je u decembru 2011. prvu fazu inspekcijskog pregleda mobilnih operatera na Kosovu. Agencija je saopćila da mobilni operateri "prekoračuju namjeru" za koju se osobni podaci prikupljaju ili obrađuju, te da "svako daljnje držanje ili odlaganje predstavlja kršenje zakona, te se kao takvo [pravno] sankcionira".

Agencija je naložila mobilnim operaterima da unište papirne i elektronske kopije osobnih podataka imalaca SIM kartica i da poduzmu mjere za očuvanje arhive s osobnim podacima.

Agencija je potpisala niz sporazuma o saradnji u regionu, a najnoviji je potpisan 8. augusta s Hrvatskom.

Ruzhdi Jashari, direktor agencije, kaže da se sporazum fokusira na izradu zakonodavstva, saradnju na međunarodnim projektima i razmjenu iskustava u oblasti tehnologija i masovne komunikacije.

Prema riječima Dubravice, ima načina da se zloupotreba zaustavi.

"[Osobni podaci mogu se zaštititi] ukoliko se osjetljivi podaci pohranjuju u automatiziranim sistemima. Neophodno je uspostaviti adekvatnu nadzornu evidenciju kako bi se zaštitili osobni podaci i identificirali svi službenici koji ostvaruju pristup podacima za privatnu ili nezakonitu upotrebu," kaže on.

Ramadan Ilazi, suosnivač kosovskog pokreta FOL, kaže da je ideja o zaštiti ličnih podataka na Kosovu nova.

Povezani članci

Loading

"Lični podaci uglavnom se zloupotrebljavaju u privatnom sektoru. Najbolji način za zaštitu osobnih podataka je da građani reagiraju na sumnju o zloupotrebi svojih osobnih podataka," izjavio je Ilazi za SETimes.

Zemlje u regionu imaju slične mehanizme za zaštitu osobnih podataka. "Saradnja među njima je od presudne važnosti, imajući na umu da je kriminal na Balkanu transnacionalan i regionalno dobro organiziran," kaže Ilazi.

U julu je u Hagu organizirana regionalna konferencija o prikupljanju i zaštiti ličnih podataka, u okviru programa Instrumenta za pretpristupnu pomoć EU.

Na toj konferenciji učestvovali su predstavnici Albanije, Bosne, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbije, u sklopu projekta finansiranog od strane EU i usmjerenog na jačanje međugranične i međunarodne saradnje.

Ovaj sadržaj je naručen za SETimes.com.
Loading
Glasanje
 
 

Vaši komentari na članke SETimesa su dobrodošli.

Nadamo se da ćete ovaj forum koristiti za interakciju s drugim čitaocima širom jugoistočne Evrope. Da bismo ovo iskustvo održali zanimljivim, molimo Vas da slijedite pravila iznesena u politici za davanje komentara. Samim upisivanjem svojih komentara vi pristajete na ta pravila. SETimes.com podstiče diskusiju o svim temama, uključujući i one osjetljive, ali istaknuti komentari predstavljaju isključivo stavove onih koji su ih upisali. Ne mora značiti da se SETimes.com slaže ili da odobrava ideje, stavove i mišljenja izražene u tim komentarima. SETimes.com pozdravlja konstruktivnu diskusiju, ali ne podržava upotrebu materijala koji se preslikavaju iz drugih izvora, linkova bez pratećeg teksta i jednorednih slogana. Ovo je forum koji vode moderatori. Može se desiti da komentari za koje se bude smatralo da su zlonamjerni, uvredljivi ili oni s prostim sadržajem ne budu objavljeni.

Politika za davanje komentara na SETimesu

Reportaža

Region i Turska optimisti po pitanju novih lidera EURegion i Turska optimisti po pitanju novih lidera EU

Zvaničnici iz regiona kažu da će nedavne personalne promjene u EU imati pozitivnog uticaja na odnose njihovih zemalja s Briselom.

Najpopularniji

Loading
Loading
Loading

Anketa

Da li bi Grčka trebala izvršiti promjene u postupanju prema ilegalnim imigrantima?

Da
Ne
Ne znam