U izvještaju se ne ukazuje na velike inovacije u regionu

02/08/2012

Uprkos velikom potencijalu za inovacijska istraživanja i rad, zemlje u regionu imaju slabe rezultate.

Katica Đurović za Southeast European Times iz Podgorice -- 02/08/12

photo

"Inovacije su od osnovne važnosti za modernu ekonomiju, jer se njima otvaraju nova radna mjesta i uvećava produktivnost i rast zemlje," izjavila je za SETimes Daniela Benavente iz Globalnog indeksa inovacija. [Reuters]

Izvještaj Globalnog indeksa inovacija za 2012, koji objavljuju međunarodna francuska poslovna škola INSEAD i Svjetska organizacija za intelektualnu svojinu, ukazuje na to da u zemljama u regionu nema dovoljno inovacija, ali da su mnoge u boljoj situaciji nego druge nacije u tom globalnom pregledu.

Od ukupno 141 zemalja u izvještaju, samo 25 ih je dobilo više od 50 poena na skali od ukupno 100 poena. Slovenija je na rang-listi bila 26, s tek nešto manje od 50 poena, a nakon nje su slijedile Hrvatska (42), Bugarska (43), Crna Gora (45) i Srbija (46). Dalje niz listu su bile Rumunija (52), Makedonija (62), Grčka (66), Bosna i Hercegovina (72), Turska (74) i Albanija (90).

U izvješt aju se zemlje plasiraju na rang-listu na osnovu svojih inovacijskih kapaciteta i rezultata. Već drugu godinu uzastopno, Švicarska, Švedska i Singapur predvode u cjelokupnom poretku po pitanju inovacija. Na dnu rang-liste su Jemen, Niger i Sudan.

U izvještaju je obuhvaćeno 94,4% svjetske populacije i BDP-a.

"Inovacije su stvar od osnovne važnosti za modernu ekonomiju, jer se njima otvaraju nova radna mjesta i uvećava produktivnost i rast u zemlji. Izvještaj pokazuje da su zemlje koje su ulagale u istraživanja i inovacije ojačale u krizi i brže iz nje izlaze," izjavila je za SETimes Daniela Benavente, glavna istraživačica i menadžer projekta Globalnog indeksa inovacija.

U tom izvještaju, u kom su inovacije široko definirane, primarno su uključene inovacije u privredi, uključujući i inovacije infrastrukturi, obrazovanju i njihovi rezultati -- utjecaj koji znanja i vještine ostavljaju na produktivnost i upotrebu novih tehnologija u organizaciji rada.

Danica Mićanović, sekretar Odbora za tehnološke inovacije pri Privrednoj komori Srbije, izjavila je da je Srbija poduzela rastući trend u oblasti nauke i istraživačkog rada, ali da ima još mnogo toga da se uradi u polju inovacija.

"Treba nam više sistemskih propisa i više novca, jer su naša sredstva za inovacije na državnom nivou ograničena -- na oko 0,35% BDP-a, što je mnogo manje od prosjeka i planiranog nivoa u EU od 3%," izjavila je Mićanovićeva za SETimes.

Srbija je do sad ulagala u inovacije putem sredstava iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć EU. Integralni program za podršku inovacijama i Projekat inovacija u Srbiji, koje vodi Svjetska banka, finansira EU u cilju pružanja podrške konkurentnosti i ekonomskom rastu u Srbiji, putem jačanja inovacija u malim i srednjim preduzećima.

Povezani članci

Loading

U Crnoj Gori, Državna direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća pokrenula je program certifikata za inovacije, u cilju unaprjeđivanja konkurentnosti i stanja inovacija u kompanijama, putem fonda nepovratnih kreditnih sredstava.

U saradnji s Evropskim investicionim fondom i Evropskom bankom za rekonstrukciju i razvoj, pokrenut je regionalni projekat za razvoj malih i srednjih preduzeća na zapadnom Balkanu.

Tom inicijativom obezbijedit će se 140 miliona eura kroz Investicioni okvir za zapadni Balkan, kako bi se osigurala sredstva za inovativna mala i srednja preduzeća.

Poveznica prema izvještaju je ovdje.

Ovaj sadržaj je naručen za SETimes.com.
Loading
Glasanje
 
 

Vaši komentari na članke SETimesa su dobrodošli.

Nadamo se da ćete ovaj forum koristiti za interakciju s drugim čitaocima širom jugoistočne Evrope. Da bismo ovo iskustvo održali zanimljivim, molimo Vas da slijedite pravila iznesena u politici za davanje komentara. Samim upisivanjem svojih komentara vi pristajete na ta pravila. SETimes.com podstiče diskusiju o svim temama, uključujući i one osjetljive, ali istaknuti komentari predstavljaju isključivo stavove onih koji su ih upisali. Ne mora značiti da se SETimes.com slaže ili da odobrava ideje, stavove i mišljenja izražene u tim komentarima. SETimes.com pozdravlja konstruktivnu diskusiju, ali ne podržava upotrebu materijala koji se preslikavaju iz drugih izvora, linkova bez pratećeg teksta i jednorednih slogana. Ovo je forum koji vode moderatori. Može se desiti da komentari za koje se bude smatralo da su zlonamjerni, uvredljivi ili oni s prostim sadržajem ne budu objavljeni.

Politika za davanje komentara na SETimesu

Reportaža

Region i Turska optimisti po pitanju novih lidera EURegion i Turska optimisti po pitanju novih lidera EU

Zvaničnici iz regiona kažu da će nedavne personalne promjene u EU imati pozitivnog uticaja na odnose njihovih zemalja s Briselom.

Najpopularniji

Loading
Loading
Loading

Anketa

Da li bi Grčka trebala izvršiti promjene u postupanju prema ilegalnim imigrantima?

Da
Ne
Ne znam