Kosovska energetska korporacija u problemu zbog ogromnih dugovanja

01/03/2012

Potrošači koji ne plaćaju račune za struju mogli bi osujetiti izglede za privatizaciju Kosovske energetske korporacije.

Muhamet Brajshori za Southeast European Times iz Prištine -- 01/03/12

photo

Na hiljade predmeta vezanih za neplaćanje računa i krađu struje zagušuju sudski sistem. [Reuters]

Imidž zna predstavljati sve, a Kosovska energetska korporacija (KEK) je u tom smislu pod udarom u zadnje vrijeme, upravo sad kad se njen distributivni sistem treba privatizirati.

Kao prvo, tu su potrošači koji ne plaćaju račune. "Dug naših potrošača iznosi oko 400 miliona eura," izjavio je za SETimes glasnogovornik KEK-a Viktor Buzhala

Onda, tu su i oni koji se uspijevaju ilegalno prikačiti na mrežu, što znači dodatne gubitke od oko 50 miliona eura od krađe, pojašnjava Buzhala. "Mi ih isključujemo iz sistema, [a oni se] ilegalno ponovno priključuju."

Međutim, problemi KEK-a imaju značajne posljedice koje se protežu i mnogo dalje od elektro-mreže. On sam ima, kako se procjenjuje, 15.000 predmeta -- za naplatu duga i još toga -- neriješenih na sudovima. Sudski sistem je generalno zagušen velikom navalom neriješenih predmeta; to je jedan od razloga što je pravosudni sistem na Kosovu glavna prepreka za postizanje evropskih standarda.

Prema riječima Envera Pecija, predsjedavajućeg Pravosudnog vijeća Kosova, najvišeg tijela u pravosudnom sistemu, godinu dana nakon okončanja sukoba 1999, UNMIK je otvorio sudove i imenovao suce i tužioce "bez ikakvih kriterija".

Kako bi se riješio problem zaostalih predmeta koji je u međuvremenu narastao do velikih razmjera, vijeće je povećalo broj sudaca i tužilaca. U aprilu će doći do novog roka za imenovanja, pa se peci nada da će se time ublažiti radno opterećenje.

"Pravosuđe sad prolazi kroz najvažnije faze reforme," kaže on za SETimes.

Uz podršku USAID-a, to Vijeće je otvorilo posebne urede za rješavanje predmeta vezanih za energetske i druge javne kompanije. "A u saradnji s tim kompanijama, mi smo uskladili procedure za lakšu naplatu duga," dodaje Peci.

Međutim, te procedure ne obuhvaćaju predmete vezane za krađu struje. Peci također pojašnjava da se najprioritetnijima smatraju drugi predmeti, poput "izbornih predmeta, korupcije i maloljetničkog pritvora".

Povezani članci

Loading

Buzhala se slaže s tim. "Potrebne su godine, a onda je problem kako provesti odluke ... nema volje za njihovim provođenjem. Oko 20% energije se gubi na krađama, što dovodi do operativnih problema, [kao i do] finansijskih gubitaka."

Bespomoćan, KEK je u jednoj fazi predložio da se angažiraju suci koji bi radili na hiljadama njegovih predmeta -- pa je čak ponudio i plaće za njih. "Međutim, to se smatralo sukobom interesa," pojasnio je Buzhala. "Strategija za izlazak iz ove situacije je u rukama sudova, a mi tražimo da sudovi aktivnije rade na rješavanju problema krađe struje."

Ekonomista Dardan Shabanaj izjavio je da će problemi KEK-a utjecati na njegovu prodajnu cijenu, što će sa svoje strane pogoditi državni budžet, a na samom kraju i svakog pojedinačnog potrošača.

"Distributivni sistem KEK-a će se ubrzo privatizirati, a krađa energije i predmeti neplaćenih računa ... mogu smanjiti njegovu cijenu," kaže Shabanaj za SETimes.

Ovaj sadržaj je naručen za SETimes.com.
Loading
Glasanje
 
 

Vaši komentari na članke SETimesa su dobrodošli.

Nadamo se da ćete ovaj forum koristiti za interakciju s drugim čitaocima širom jugoistočne Evrope. Da bismo ovo iskustvo održali zanimljivim, molimo Vas da slijedite pravila iznesena u politici za davanje komentara. Samim upisivanjem svojih komentara vi pristajete na ta pravila. SETimes.com podstiče diskusiju o svim temama, uključujući i one osjetljive, ali istaknuti komentari predstavljaju isključivo stavove onih koji su ih upisali. Ne mora značiti da se SETimes.com slaže ili da odobrava ideje, stavove i mišljenja izražene u tim komentarima. SETimes.com pozdravlja konstruktivnu diskusiju, ali ne podržava upotrebu materijala koji se preslikavaju iz drugih izvora, linkova bez pratećeg teksta i jednorednih slogana. Ovo je forum koji vode moderatori. Može se desiti da komentari za koje se bude smatralo da su zlonamjerni, uvredljivi ili oni s prostim sadržajem ne budu objavljeni.

Politika za davanje komentara na SETimesu

Reportaža

Region i Turska optimisti po pitanju novih lidera EURegion i Turska optimisti po pitanju novih lidera EU

Zvaničnici iz regiona kažu da će nedavne personalne promjene u EU imati pozitivnog uticaja na odnose njihovih zemalja s Briselom.

Najpopularniji

Loading
Loading
Loading

Anketa

Da li bi Grčka trebala izvršiti promjene u postupanju prema ilegalnim imigrantima?

Da
Ne
Ne znam