Napomena

28/12/2005

Southeast European Times (SETimes) predstavlja internet stranicu pod pokroviteljstvom USEUCOM-a (Evropske komande Sjedinjenih Država). Na SETimesu se promoviraju procesi u pravcu veće regionalne stabilnosti, kako kroz bilateralne i multilateralne aranžmane saradnje, tako i kroz korake koje države poduzimaju na putu ka integraciji u evropske institucije. U fokusu izvještavanja SETimesa su kako događaji kojima se sprječava terorizam u regionu, tako i oni kojima se on pomaže. SETimes želi međunarodnom auditoriju ponuditi portal sa širokom lepezom informacija o Jugoistočnoj Evropi.

Napomena o linkovima

Linkovi sa Southeast European Times-a na internet stranice koje ne pripadaju američkoj vladi, kao i korištenje naziva firmi ili korporacija unutar ove internet stranice, služe za upotrebu korisnicima. Njima se ne izražava službena podrška niti odobravanje od strane USEUCOM-a neke privatne internet stranice, proizvoda ili usluge. USEUCOM ne vrši nikakvu uredničku kontrolu nad informacijama koje možete pronaći na tim internet stranicama. Ti linkovi stavljeni su na raspolaganje korisnicima u skladu sa svrhom ove internet stranice. Linkovi ka internet stranici Southeast European Timesа su dobrodošli.

Autorska prava

Ukoliko nema naznake autorskog prava, informacije na ovoj internet stranici predstavljaju javno dobro i mogu se kopirati i distribuirati bez dozvole. Citiranje originalnog izvora informacija je poželjno. Ako je na fotografiji, crtežu ili nekom drugom materijalu naznačeno autorsko pravo, dozvola za kopiranje tog materijala mora se dobiti od originalnog izvora.

Odricanje od odgovornosti

Na internet stranici Southeast European Timesa ulažu se svi napori kako bi se korisnicima pružile precizne i potpune informacije. Međutim, pošto se u kratkim vremenskim rokovima obrađuje velika količina materijala, ne možemo garantirati da neće biti grešaka.

Što se tiče dokumenata i informacija na internet stranici, ni vlada ni USEUCOM, niti njihovi zaposlenici i ugovorni izvođači, ne daju nikakvu garanciju, izričitu niti implicitnu, što se odnosi i na garancije o pogodnosti za prodaju ili neku drugu svrhu dokumenata dostupnih na internet stranici Southeast European Timesa.

USEUCOM i sva pravna lica koja su na bilo koji način doprinijela pripremi, sastavljanju ili objavljivanju i distribuiranju podataka sa Southeast European Timesa odriču se odgovornosti koja bi eventualno nastala zbog neprikladnog, neodgovarajućeg ili prijevarnog korištenja podataka dostupnih posjetiocima stranice. Uz to, ni USEUCOM niti njegovi ugovorni izvođači neće biti odgovorni za finansijske niti bilo koje druge posljedice koje bi mogle proizaći iz takvog neprikladnog, neodgovarajućeg ili prijevarnog korištenja materijala na ovoj internet stranici . USEUCOM i njegovi ugovorni izvođači zadržavaju pravo pokretanja odgovarajućeg zakonskog postupka iz tih razloga. Konsultiranje ili upotreba podataka Southeast European Timesa automatski podrazumijevaju potpuno prihvaćanje gore navedenog odricanja od odgovornosti.

Pored toga, vlada i USEUCOM ne snose nikakvu zakonsku odgovornost za tačnost, potpunost ili korisnost bilo kojih od ovdje prikazanih informacija, proizvoda ili procesa, niti tvrde da se upotrebom takvih informacija, proizvoda ili procesa neće povrijediti neko privatno pravo.

Izjava o privatnosti i sigurnosti

Ministarstvo odbrane SAD koristi softverske programe za pravljenje skraćenih podatkovnih statistika u cilju ocjenjivanja koje informacije su od najvećeg i najmanjeg interesa, ili u cilju utvrđivanja kako radi sistem i koje su problematične oblasti. Ako se odlučite da za SETIMES.com obezbijedite svoje lične informacije u poruci elektronske pošte, mi ih koristimo samo u svrhu odgovora na vašu poruku elektronske pošte. U svrhu sigurnosti vebsajta, te kako bismo osigurali raspoloživost ovog servisa svim korisnicima, Ministarstvo odbrane SAD koristi softverske programe u svrhu utvrđivanja neovlaštenih pokušaja da se na vebsajt postave ili izmijene informacije ili na drugi način nanese šteta. Informacije pribavljene kao rezultat tog praćenja mogu se koristiti za ovlaštene istrage organa za provođenje zakona. Neovlašteni pokušaji postavljanja ili izmjene informacija na ovom servisu strogo su zabranjeni i mogu biti kažnjivi po Zakonu o kompjuterskim prevarama i zloupotrebama iz 1986. godine, te po Aktu 18. U.S.C. čl. 1001 i 1030. Osim u gore navedene svrhe, neće se vršiti nikakvi drugi pokušaji identificiranja pojedinačnih korisnika niti njihovih navika pri korištenju.

Kolačići

Ovaj vebsajt može koristiti kolačiće u svrhu lakšeg razumijevanja kako se vebsajt koristi, u svrhu poboljšavanja njegovog sadržaja te personalizacije vašeg iskustva o vebsajtu. Kolačić je mala tekstualna datoteka koja može biti poslana sa kompjutera vebsajta na vaš mrežni preglednik, kako bi se sačuvale vaše preference. Kolačići često sadrže jedinstveni i anonimni identifikator, ali sami po sebi oni ne otkrivaju vašu adresu elektronske pošte niti druge informacije za ličnu identifikaciju, osim ako vi ne odlučite da te informacije obezbijedite posebno.

Ako vaše preference privatnosti to omogućuju, ovaj vebsajt može postaviti kolačić u vaš mrežni preglednik i pristupati tom kolačiću. Ako želite odustati od podjele sa drugima vaših informacija koje nisu lične prirode u te svrhe, možete izmijeniti svoje preference privatnosti putem svog preglednika. Možete postaviti svoj preglednik tako da prima sve kolačiće, da blokira određene kolačiće, da zahtijeva vaš pristanak prije nego što neki kolačić postavi u vaš preglednik ili da potpuno blokira sve kolačiće. Pošto je postupak modifikacije vaših preferenci privatnosti različit kod svakog preglednika za internet, preporučujemo da pregledate stavke „Pomoć“ ili „Alatke“ na meniju u alatnoj traci svog preglednika.

Ako želite dodatne informacije

Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara u vezi s gore navedenim informacijama, molimo vas pošaljite e-mail nadležnima za informacije o mreži, na adresu: [email protected]