Ирландия премахва ограниченията за работа на румънци и българи

25/07/2012

Румънците и българите вече могат свободно да работят в Ирландия. Други бизнес новини: Гърция е под планирания бюджетен дефицит, а строителните работи по сръбската част на газопровода "Южен поток" се очаква да започнат през декември.
photo

Ирландия отвори работния си пазар за Румъния и България, които също са членки на ЕС. [Reuters]

В петък (20 юли) Ирландия обяви, че премахва всички работни ограничения зарумънски и българскиграждани. Решението, което влезе в сила незабавно, бе взето на фона на значително намалелия брой работници на тези две страни, които търсят заетост в Ирландия.

***

Босна и Херцеговинаи МВФ са постигнали предварително споразумение за нов стендбай заем на стойност 415 милиона евро, обяви в петък (20 юли) ръководителят на мисия на Фонда Костас Кристу. Двугодишната сделка, която ще бъде използвана за запълване на дупки в бюджета и изплащане на дългове с настъпващ падеж, трябва да бъде одобрена от борда на МВФ през септември.

***

Гърция е под планирания бюджетен дефицит за първата половина от годината, въпреки че данъчните приходи са по-ниски от очакваните, обяви финансовото министерство на страната в петък (20 юли). Дефицитът за периода януари-юни е бил 12,5 милиарда евро и е по-нисък от планираните 14,9 милиарда евро. Данъчните приходи са били с 1,5 милиарда евро по-малко от очакваните 24,7 милиарда.

***

Белгийският производител на автобуси "Ван Хоол" започна изграждането на своя нов завод в Македонияв петък (20 юли). В съоръжението, което ще бъде разположено в зоната за технологично и индустриално развитие "ТИРЗ Скопие 2", ще бъдат инвестирани 20 милиона евро, а то самото има потенциала да създаде 400-500 работни места.

***

Кипър оттегли молбата си да не прави вноски към Европейския фонд за финансова стабилност, обяви в четвъртък (19 юли) министърът на финансите на Германия Волфганг Шойбле. Страните, получаващи финансова помощ от ЕС, като Гърция, Ирландия и Португалия, са освободени от задължението да правят вноски към спасителните фондове на ЕС.

***

До декември "Газпром Нефт" ще започне изграждането на сръбската част от газопровода "Южен поток", обяви в четвъртък (19 юли) компанията, която контролира мажоритарен дял във водещата сръбскапетролна компания "Нафтна Индустрия Сърбие". Тръбопроводът с дължина 411 километра ще струва 1,9 милиарда евро и ще има годишен капацитет за пренос на 34 милиарда кубични метра.

***

Статии по същата тема

Loading

ТурскатаЦентрална банка в петък (20 юли) запази лихвата по едноседмични репо сделки на ниво от 6,75%. Решението бе взето на фона на по-ниска от очакваната инфлация, признаците за забавяне на икономическия растеж и намаляващата доходност на ценните книжа.

***

Европейската инвестиционна банка ще предостави кредити на стойност 1,4 милиарда евро на гръцкиячастен сектор до 2015 г., обяви финансовият министър Янис Сторнарас след разговори с президента на банката Вернер Хойер в събота (21 юли). Гаранционният фонд за малки и средни предприятия, който беше създаден през март, ще получи 600 милиона евро до следващия януари. Тази сума ще бъде увеличена до 1 милиарда евро до декември 2013 г. и до 1,44 милиарда до 2015 г., каза министърът.

(Различни източници-- 18/07/12-24/07/12)

Това съдържание е изготвено специално за SETimes.com.
Loading
Гласувай
 
 

Вашите коментари за материалите на SETimes са добре дошли.

Надяваме се, че ще използвате този форум, за да се свържете с други читатели в Югоизточна Европа. За да поддържаме интереса към тази инициатива, Ви молим да спазвате правилата, очертани в политиката на SETimes. Като изпращате коментарите си вие приемате правилата. Макар че SETimes.com окуражава дискусиите по всички теми, включително и чувствителните, публикуваните коментари изразяват единствено мнението на онези, които са ги изпратили. SETimes.com не е длъжен да одобрява или да се съгласява с идеите, мненията и становищата, изразени в тези коментари. SETimes.com приветства конструктивната дискусия, но не одобрява използването на материали "copy-paste", непридружени линкове и лозунги от един ред." Това е модериран форум. Коментари, които се смятат за обидни или съдържащи нецензурни думи, може да не бъдат публикувани.

Коментарна политика на SETimes

Репортаж

Новият данъчен закон в Хърватия се оказва ефективен  Новият данъчен закон в Хърватия се оказва ефективен  

Новите строги мерки на хърватската данъчна администрация дават резултати.

Най-четени

Loading
Loading
Loading

Социологически анкети

Гражданите на Балканите трябва да си останат у дома и да не участват в боевете в Сирия

Съгласен съм
Не съм съгласен
Не знам