Холандия отново настоя за пълното сътрудничество на Сърбия с Трибунала в Хага

25/05/2011

БЕЛГРАД, Сърбия -- В сряда (26 май) холандският външен министър Ури Розентал отново подчерта в интервю за излизащия в Белград всекидневник „Вечерне Новости”, че по-нататъшният напредък на Сърбия в процеса на интеграция в ЕС ще зависи от сътрудничеството й с Трибунала за военни престъпления в Хага. Главният прокурор Серж Брамерц ще представи своя доклад в Съвета за сигурност на ООН идния месец. Холандия настоява за пълно сътрудничество на Белград, което е ключово условие за предоставянето на Сърбия на кандидатки статут за ЕС. (Вечерне Новости, Б92, Радио Свободна Европа - 25/05/11)

Това съдържание е изготвено специално за SETimes.com.
Loading
Гласувай
 
 

Вашите коментари за материалите на SETimes са добре дошли.

Надяваме се, че ще използвате този форум, за да се свържете с други читатели в Югоизточна Европа. За да поддържаме интереса към тази инициатива, Ви молим да спазвате правилата, очертани в политиката на SETimes. Като изпращате коментарите си вие приемате правилата. Макар че SETimes.com окуражава дискусиите по всички теми, включително и чувствителните, публикуваните коментари изразяват единствено мнението на онези, които са ги изпратили. SETimes.com не е длъжен да одобрява или да се съгласява с идеите, мненията и становищата, изразени в тези коментари. SETimes.com приветства конструктивната дискусия, но не одобрява използването на материали "copy-paste", непридружени линкове и лозунги от един ред." Това е модериран форум. Коментари, които се смятат за обидни или съдържащи нецензурни думи, може да не бъдат публикувани.

Коментарна политика на SETimes

Репортаж

Новият данъчен закон в Хърватия се оказва ефективен  Новият данъчен закон в Хърватия се оказва ефективен  

Новите строги мерки на хърватската данъчна администрация дават резултати.

Най-четени

Loading
Loading
Loading

Социологически анкети

Гражданите на Балканите трябва да си останат у дома и да не участват в боевете в Сирия

Съгласен съм
Не съм съгласен
Не знам