Предложеният закон цели да намали тормоза на работното място

08/12/2012

Според експерти служители не съобщават за много случаи на малтретиране, тъй като се страхуват да не изгубят работата си.

От Александър Павлевски за Southeast European Times в Скопие - 08/12/12

photo

Нов закон в Македония ще осигури правни възможности за жертвите на тормоз на работното място. [AФП]

В усилията си да спре психологическия тормоз на работното място македонското правителство обмисля нов закон за защита на работниците.

Законът ще осигури правни възможности за жертвите на такъв тормоз – известен като малтретиране – и ще изисква от компаниите компенсации за материални щети, каза Мая Ристова, инструктор за мерки срещу малтретирането при Федерацията на синдикатите на Македония, която лобира за действия от страна на правителството.

Според проучване, извършено от Федерацията на синдикатите на Македония сред 510 работници, 41 процента от тях твърдят, че са жертви на малтретиране, 40 процента казват, че страдат от здравословни проблеми в резултат на това и 30 процента твърдят, че са подложени на натиск на работното място заради политическите си пристрастия. При безработица от 33 процента, много малтретирани работници запазват мълчание.

"Македония е изправена пред този проблем поради ненапълно регулираното законодателство“ каза Ристова за SETimes. "Съзнаваме, че пазарът на труда е небалансиран, а именно, че [наличната] работна сила превишава търсенето, което води до висока безработица. Това означава, че жертвата на малтретиране в страха си да не изгуби работата си решава да запази мълчание и да търпи това."

Проектозаконът предвижда глоби от 5 000 до 20 000 евро за хора, признати за виновни в малтретиране. Глобите са по-високи, ако виновният е мениджър. Очаква се законът да влезе в сила до м. март.

"Tова ще осигури по-голяма защита, но също и по-силна мотивация за работа, творчество и продуктивност“, каза Александър Георгиев, говорител на македонското правителство за SETimes. "Законът ще помогне за постигане на хармония в отношенията между самите работници и работодатели за постигане на общите цели и интереси."

От Федерацията на синдикатите твърдят, че са получили десетки обаждания от хора с оплаквания от „психологически натиск на работното място“.

От 2009 г. насам в Македония са регистрирани 30 случаи на малтретиране.

Статии по същата тема

Loading

В Босна и Херцеговина Службата на Омбудсмана за защита на човешките права е получила 65 оплаквания от малтретиране тази година, което е увеличение в сравнение с 43 оплаквания миналата година и 32 през 2010 г. Официални представители твъдят, че увеличението се дължи на кампанията за прокламиране на закона за забрана на дискриминацията. От службата на омбудсмана твъдят, че действителният брой на инцидентите е по-голям, но жертвите не съобщават за тях от страх да не изгубят работата си.

"През 2011 г. службата на омбудсмана направи няколко препоръки в полза на служители, които са били емоционално малтретирани на работното място“, каза за SETimes Предраг Раосавлевич, който ръководи усилията срещу дискриминацията в офиса на омбудсмана.. "В много случаи поведението на работодателя се промени след предупреждения от страна на институцията на омбудсмана."."

По-рано тази година съд в БиХ издаде  първото си решение във връзка с дело за малтретиране, като обяви за виновен началника на пожарна команда в Приедор за тормоз и унижаване на пожарникар, който е бил уволнен без законно основание. Пожарникарят бе върнат на работа, а началникът бе осъден да заплати глоба от 950 евро.

Кореспондентът на SETimes Младен Драгойлович в Баня Лука допринесе за написването на този материал.

Това съдържание е изготвено специално за SETimes.com.
Loading
Гласувай
 
 

Вашите коментари за материалите на SETimes са добре дошли.

Надяваме се, че ще използвате този форум, за да се свържете с други читатели в Югоизточна Европа. За да поддържаме интереса към тази инициатива, Ви молим да спазвате правилата, очертани в политиката на SETimes. Като изпращате коментарите си вие приемате правилата. Макар че SETimes.com окуражава дискусиите по всички теми, включително и чувствителните, публикуваните коментари изразяват единствено мнението на онези, които са ги изпратили. SETimes.com не е длъжен да одобрява или да се съгласява с идеите, мненията и становищата, изразени в тези коментари. SETimes.com приветства конструктивната дискусия, но не одобрява използването на материали "copy-paste", непридружени линкове и лозунги от един ред." Това е модериран форум. Коментари, които се смятат за обидни или съдържащи нецензурни думи, може да не бъдат публикувани.

Коментарна политика на SETimes

Репортаж

Новият данъчен закон в Хърватия се оказва ефективен  Новият данъчен закон в Хърватия се оказва ефективен  

Новите строги мерки на хърватската данъчна администрация дават резултати.

Най-четени

Loading
Loading
Loading

Социологически анкети

Гражданите на Балканите трябва да си останат у дома и да не участват в боевете в Сирия

Съгласен съм
Не съм съгласен
Не знам