Тютюнопроизводителите негодуват срещу мерките на СЗО

19/09/2012

Предложените от СЗО ограничения на производството на тютюн имат за цел да намалят тютюнопушенето и употребата на тютюневи изделия.

От Биляна Арсовска за Southeast European Times от Скопие – 19.09.2012

photo

Въпреки предстоящите мерки на СЗО за намаляване на потреблението на цигари и тютюнопушенето организацията твърди, че няма да се намесва в производството на тютюн. [Ройтерс]

Тютюнопроизводителите на Балканите се обединяват срещу новите правила за производство на тютюн на Световната здравна организация (СЗО). Представители на повече от 100 000 тютюнопроизводители от Македония, Сърбия, Гърция, България и Турция се срещнаха в Скопие миналата седмица и се споразумяха да се противопоставят на регулаторните мерки, които биха довели до установяването на строг контрол над производството на тютюн.

Тази седмица СЗО завърши окончателния вариант на правилата, които ще бъдат предложени за приемане на конференцията за контрол над тютюнопроизводството, която ще се проведе през ноември в Сеул, Южна Корея.

Ако мерките, които вече бяха обявени в Рамковата конвенция за контрол на тютюна, бъдат приети, подписалите я страни ще трябва да намалят производството на тютюн, особено на ориенталския сорт, който се отглежда предимно на Балканите. Също така мерките изискват да бъде спряна всякаква държавна финансова подкрепа за производството на тютюн.

Тютюнопроизводителят Антонио Спасоски, на 50 г., от Прилеп, Македония, се готви да предаде за прекупуване последната си продукция, но е притеснен от обявените нови правила.

„Чух нещо, но никой не ни дава повече информация. Цялото ми семейство работи в сектора на тютюнопроизводството. Така успях да отгледам и изуча децата си. Сега наистина нямам представа какво ще стане…, но се надявам, че няма да забранят моя тютюн, защото това е единственият ми източник на препитание“, каза Спасоски за SETimes.

Балканските страни се опитват от години да намерят алтернатива на производството на ориенталски тютюн, но всички изследвания показват, че замяната няма да бъда рентабилна за производителите.

„Ако препоръките на СЗО бъдат приети, от 200 000 до 250 000 души в Македония ще бъдат принудени да се борят за своето препитание. Ние нямаме алтернатива. Този тютюн се отглежда тук от повече от 100 години“, каза за SETimes Данчо Милески, председател на Асоциацията на тютюнопроизводителите.

Според производителите СЗО ще въведе мерки за намаляване на потреблението на цигари и тютюнопушенето, но няма да се намесва в производството на тютюн в селското стопанство.

„Мерките на СЗО не са добри. Никой пушач няма да се откаже от тютюнопушенето само защото неговата държава е намалила производството на тютюн“, заяви Антонио Абрунхоса, главен изпълнителен директор на Международната асоциация на тютюнопроизводителите.

„Принуждаването на правителствата с постановление да намалят тютюнопроизводството само ще остави без работа стотици хиляди или може би дори милиони тютюнопроизводители, които не разполагат с други средства за съществуване“, каза той.

Всяка година в света се произвеждат около 6,5 млн. тона тютюн – голяма част от който в балканските страни. Македония се нарежда на 30-о място сред държавите тютюнопроизводителки и е известна с производството на ориенталски тютюн.

Тютюнът съставлява 22,2 % от общата стойност на износа на селскостопански продукти на Македония. Почти една трета от македонския държавен бюджет се финансира от дейността на тютюневите компании. Тютюнопроизводителите в страната получават допълнителна държавна помощ в размер на 1 евро за килограм произведен тютюн.

Статии по същата тема

Loading

Министърът на земеделието на Македония Люпчо Димовски заяви, че тези аргументи не са достатъчни, за да може правителството да защити тютюнопроизводството и да продължи да предоставя финансова подкрепа въпреки заключенията на СЗО.

„Македония е една от страните, подписали Рамковата конвенция за контрол на тютюна, но нейната стратегия е насочена към принудително ограничаване на производството на тютюн, което е абсолютно неприемливо и необосновано. Ние твърдо стоим зад решението си да продължим да подкрепяме производството на ориенталски тютюн в Македония“, заяви Димовски за SETimes.

Потреблението на тютюневи изделия в света непрекъснато нараства и СЗО продължава да търси начини за намаляване на употребата на цигари. Повечето балкански държави произвеждат тютюн, но са въвели строго законодателство срещу тютюневите изделия, което забранява тютюнопушенето на обществени места.

Македония се нарежда сред най-големите производители на тютюн, но има едни от най-строгите закони срещу тютюнопушенето – тютюнопушенето е забранено на всички обществени места и в обществените сгради, не се осигуряват специални помещения за пушачи.

Това съдържание е изготвено специално за SETimes.com.
Loading
Гласувай
 
 

Вашите коментари за материалите на SETimes са добре дошли.

Надяваме се, че ще използвате този форум, за да се свържете с други читатели в Югоизточна Европа. За да поддържаме интереса към тази инициатива, Ви молим да спазвате правилата, очертани в политиката на SETimes. Като изпращате коментарите си вие приемате правилата. Макар че SETimes.com окуражава дискусиите по всички теми, включително и чувствителните, публикуваните коментари изразяват единствено мнението на онези, които са ги изпратили. SETimes.com не е длъжен да одобрява или да се съгласява с идеите, мненията и становищата, изразени в тези коментари. SETimes.com приветства конструктивната дискусия, но не одобрява използването на материали "copy-paste", непридружени линкове и лозунги от един ред." Това е модериран форум. Коментари, които се смятат за обидни или съдържащи нецензурни думи, може да не бъдат публикувани.

Коментарна политика на SETimes

Репортаж

Новият данъчен закон в Хърватия се оказва ефективен  Новият данъчен закон в Хърватия се оказва ефективен  

Новите строги мерки на хърватската данъчна администрация дават резултати.

Най-четени

Loading
Loading
Loading

Социологически анкети

Гражданите на Балканите трябва да си останат у дома и да не участват в боевете в Сирия

Съгласен съм
Не съм съгласен
Не знам