Турция е най-големият бизнес конкурент в региона; България и БиХ също се изкачват нагоре в класацията

07/09/2012

Новото проучване за глобалната конкурентоспособност на Световния икономически форум показва, че няколко страни в региона са подобрили рейтинга си.

От Светла Димитрова за Southeast European Times в София - 07/09/12

photo

Турция има най-конкурентоспособната икономика в Югоизточна Европа според Световния икономически форум [Ройтерс]

Световният икономически форум публикува годишния си Доклад за глобалната конкурентоспособност в сряда (5 септември), в който Турция е определена като страната с най-конкурентоспособна икономика в Югоизточна Европа.

На 545 страници проучването оценява 144 икономики тази година, включително всички страни от Югоизточна Европа освен Косово. Страните, включени в проучването са класирани според Индекса за глобална конкурентоспособност на СИФ (ИГК) на основата на оценки, които са получили по всеки от 100-те показатели, групирани в 12 стълба.

Те включват институции, инфраструктура, макроикономическа среда, здравеопазване и начално образование, висше образование и обучение, ефективност на стоковия пазар, ефективност на пазара на труда, развитие на финансовия пазар, технологична готовност, мащаб на пазара, сложност на бизнеса и иновации.

Икономически растеж от 8,4 процента през 2011 г., подобрена макроикономическа стабилност, по-стабилен финансов сектор и по-лесен достъп на бизнеса до финансиране се цитират като някои от факторите, позволили на Турция да скочи с 16 пункта нагоре в класацията според ИГК.

"Оживеният бизнес сектор на Турция извлича важни придобивки по отношение на ефективността от големия си вътрешен пазар (на 15-то място), за който е характерна интензивна местна конкуренция (16-та)," се отбелязва в доклада.

С обща оценка 4,45 от възможна 7, страната с население от повече от 70 милиона души се изкачи до 43-то място в глобалната таблица, оставяйки след себе си Кипър, и стана най-конкурентоспособната икономика в региона.

"Резултатите от този индекс още веднъж показаха, че турската икономика постепенно става източник на вдъхновение за останалата част от света в обстановката на продължаващи финансови вълнения", каза за SETimes професор Туркан Дагоглу, депутат от управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР),

"Tази година Турция постигна най-ниската безработица от десет години насам; необходимо е обаче населението да се ориентира към това да бъде квалифициран човешки капитал, активен в конкурентните сектори като въздушно пространство или възстановими енергийни източници."

Дагоглу също отбеляза необходимостта Турция да покаже по-добри резултати в областта на здравната инфраструктура и достъпа до здравните институции, за да може да подобри рейтинга си.

Tурция бе сред четирите страни от Югоизточна Европа, които подобриха рейтинга си според тазгодишния ИГК. България и Босна и Херцеговина (БиХ) се изкачиха с 12 позиции всяка съответно до 62-ро и 88-о място, докато Молдова се изкачи с шест позиции до 87-мо място.

Министърът на енергетиката, икономиката и туризма на България Делян Добрев каза за Нова телевизия в София, че класацията "е много важна, тъй като ще внуши по-голямо доверие на чуждестранните инвеститори". България се класира най-добре (31-ва) по показателя "макроикономическа среда" и най-слабо (108-ма) по отношение на "институциите".

Сърбия, която е на 95-то място, бе единствената страна в региона, включена в тазгодишния доклад, която запази позицията си.

Според Влайко Сенич, държавен секретар в Министерството на финансите и икономиката на Сърбия, правителството предвижда някои важни системни мерки за подобряване на икономическото положение в страната.

"Определихме петте най-проблематични области за 'извършване на бизнес' и ще постигнем възможно най-голям напредък там", каза той за SETimes.

Намаляване на държавната администрация и опростяване на процедурите за местните и чуждестранни инвеститори, както и мерки за намаляване на бюджетния дефицит до под 4 процента от БВП, нов закон за чуждата валута и модернизиране на данъчната администрация са някои от стъпките, които са на дневен ред, каза той.

"Премахваме много различни, неправилни плащания и процедури и това ще опрости и намали разходите за извършване на бизнес в Сърбия", каза Сенич.

Освен Гърция, която слезе с шест позиции до 96-то място според новия ИГК Румъния и Македония бяха класирани с една позиция по-ниско всяка съответно на 78-мо и 80-то място. Хърватия бе класирана на 81-во място, в сравнение със 76-то място миналата година, докато Кипър и Албания отстъпиха с 11 позиции и бяха класирани съответно на 58-мо и 89-то място. Черна гора регистрира най-големия спад, като отстъпи 12 позиции и бе класирана на 72-ро място.

Македонското правителство бе доволно от резултатите, тъй като страната успя да задържи равнището на конкурентоспособност дори във време на криза. Според ИГК от 2011 г. страната е била на 79-то място, но тази година Шейселските острови, една от двете нови икономики, включени в доклада, бяха класирани преди Македония.

"Положителното влияние за запазване на тази тенденция се дължи главно на дейностите и проектите, предложени и управлявани от правителството. Ако другите показатели, които се влияят повече от компаниите, не бяха регистрирали такъв спад, би било реалистично да се надяваме да бъдем втората най-конкурентоспособна икономика в региона след Словения", каза Владимир Пешевски, вицепремиер, отговарящ за икономическите въпроси, имайки предвид шестте бивши югославски републики.

Статии по същата тема

Loading

"Но въпреки това трябва да бъдем доволни от резултатите, защото те показват по-организиран подход към подобряване на конкурентоспособността на страната."

Флорин Читу, румънски икономист и собственик на консултантска фирма каза, че 78-мата позиция на неговата страна според новия ИГК "синтезира в една цифра всички проблеми на икономиката на Румъния - корупция, високи данъци и лоша защита на правото на собственост - проблеми, за които сигнализират и чуждестранни инвеститори и за които се споменава в докладите на Европейската комисия и МВФ."

"Това потвърждава, че действително можем да се справим", каза той за SETimes. "Всички тези проблеми доведоха дотам, че Румъния регистрира спад по отношение на конкурентоспособността през последните години според СИФ. За съжаление това се вижда в Букурещ, но не му се обръща внимание, освен за изборни цели."

Репортерите на SETimes Биляна Лаймановска в Скопие, Менекше Токай в Истанбул, Паул Чокою в Букурещ и Биляна Пекушич в Белград допринесоха за написването на този материал.

Това съдържание е изготвено специално за SETimes.com.
Loading
Гласувай
 
 

Вашите коментари за материалите на SETimes са добре дошли.

Надяваме се, че ще използвате този форум, за да се свържете с други читатели в Югоизточна Европа. За да поддържаме интереса към тази инициатива, Ви молим да спазвате правилата, очертани в политиката на SETimes. Като изпращате коментарите си вие приемате правилата. Макар че SETimes.com окуражава дискусиите по всички теми, включително и чувствителните, публикуваните коментари изразяват единствено мнението на онези, които са ги изпратили. SETimes.com не е длъжен да одобрява или да се съгласява с идеите, мненията и становищата, изразени в тези коментари. SETimes.com приветства конструктивната дискусия, но не одобрява използването на материали "copy-paste", непридружени линкове и лозунги от един ред." Това е модериран форум. Коментари, които се смятат за обидни или съдържащи нецензурни думи, може да не бъдат публикувани.

Коментарна политика на SETimes

Репортаж

Новият данъчен закон в Хърватия се оказва ефективен  Новият данъчен закон в Хърватия се оказва ефективен  

Новите строги мерки на хърватската данъчна администрация дават резултати.

Най-четени

Loading
Loading
Loading

Социологически анкети

Гражданите на Балканите трябва да си останат у дома и да не участват в боевете в Сирия

Съгласен съм
Не съм съгласен
Не знам