Ислямското банкиране предлага различен модел

01/07/2011

Въпреки че контролират само 5 % от пазара в Турция, „банките за съвместно финансиране” смятат, че съществуват възможности за растеж.

От Хенри Шапиро за Southeast European Times от Истанбул – 01/07/11

photo

Тази година Истанбулската фондова борса създаде индекс за банките и фирмите, които спазват шериата. [Ройтерс]

По-рано тази година Истанбулската фондова борса започна да отчита индекс на банките и фирмите, които спазват шериата. Оттогава появата на „ислямското банкиране” – известно още като „съвместно банкиране” – се ползва с голямо медийно внимание.

Широка известност получи фактът, че тези банки не начисляват лихва, наричана „риба“, защото това се забранява от ислямските закони. Действителните механизми, по които функционират банките, както и по какво се отличават от традиционния финансов сектор, обаче остават слабо разбрани.

В момента в Турция извършват дейност четири банки за съвместно финансиране: „Ал Барака”, „Банк Асия”, „Кувейт Тюрк” и "Тюркие Финанс”. Подобно на повечето финансови институции, тези банки предлагат широка гама от услуги, включително спестовни и чекови сметки, финансиране за придобиване на жилища и автомобили и дори ислямски облигации, или „сукук“, които се предлагат чрез „Кувейт Тюрк”.

За всяка от тези услуги обаче е разработен алтернативен механизъм, който им позволява да печелят, без да нарушават ислямския закон за сделките и търговията.

Например клиентите със спестовни сметки в банките за съвместно финансиране не получават месечна лихва при определен процент. Банките използват средствата, за да доставят директно стоки и услуги съобразно инвестиционен модел за печалби и загуби.

Спестовните влогове се инвестират в материални активи, недвижими имоти или в индустриалния сектор и в края на месеца печалбите и загубите се споделят с клиента. Според Турската асоциация на банките за съвместно финансиране нормата на печалба не е гарантирана и не се инвестира в компании, които се занимават със свинско месо, алкохол или други забранени стоки.

Ако финансирането на покупката на автомобил в традиционна банка е свързано със заем, който се изплаща с лихва, „Кувейт Тюрк” купува автомобили от името на клиентите и след това им ги продава на вноски на по-висока цена. Вместо да се начисляват лихва, те разглеждат сделката като покупко-продажба с печалба.

В момента около 5 % от депозитите, активите и кредитите в Турция се държат от банки за съвместно финансиране, но Турската асоциация на банките за съвместно финансиране прогнозира значително увеличение.

Помощник генералният секретар на асоциацията Осман Нихат Йълмаз каза за SETimes, че според неговите прогнози пазарният дял на банките за съвместно финансиране ще се удвои, достигайки 10 % през следващите десет години.

Според Йълмаз банките за съвместно финансиране в Турция са посрещнали настоящата финансова криза „от стабилна позиция”.

„Банковият сектор в Турция е по-устойчив в сравнение със западния сектор”, посочи той, заради взетите предпазни мерки след банковата криза през 2001 г. Освен това той заяви, че при банките за съвместно финансиране в частност „няма лихвен риск, защото ние не извършваме операции, свързани с начисляване на лихва”.

Статии по същата тема

Loading

Според „Банкер” турските банки за съвместно финансиране в момента контролират много малък дял от общите активи, държани в ислямски банки в световен мащаб, около деветдесет процента от които се държат в Иран, Персийския залив и Малайзия.

Според Йълмаз ислямското банкиране е насочено предимно към консервативните хора в Турция. Той твърди, че те съставляват 20 % от турското население, като добавя, че „може да достигнат 40 или 50 %”. Йълмаз обаче признава, че банките за съвместно финансиране трябва да убедят целевите сегменти, както и другите хора, в услугите на банките.

На въпроса дали нестабилността в Близкия изток е създала възможност за турските банки да увеличат своя пазарен дял, Йълмаз каза за SETimes: „Ние сме загрижени за нашите съседи” и не искаме да печелим за тяхна сметка.

„Искаме обаче някой ден Истанбул да се превърне в център” на банковата дейност в Близкия изток, допълни той.

Това съдържание е изготвено специално за SETimes.com.
Loading
Гласувай
 
 

Вашите коментари за материалите на SETimes са добре дошли.

Надяваме се, че ще използвате този форум, за да се свържете с други читатели в Югоизточна Европа. За да поддържаме интереса към тази инициатива, Ви молим да спазвате правилата, очертани в политиката на SETimes. Като изпращате коментарите си вие приемате правилата. Макар че SETimes.com окуражава дискусиите по всички теми, включително и чувствителните, публикуваните коментари изразяват единствено мнението на онези, които са ги изпратили. SETimes.com не е длъжен да одобрява или да се съгласява с идеите, мненията и становищата, изразени в тези коментари. SETimes.com приветства конструктивната дискусия, но не одобрява използването на материали "copy-paste", непридружени линкове и лозунги от един ред." Това е модериран форум. Коментари, които се смятат за обидни или съдържащи нецензурни думи, може да не бъдат публикувани.

Коментарна политика на SETimes

Репортаж

Новият данъчен закон в Хърватия се оказва ефективен  Новият данъчен закон в Хърватия се оказва ефективен  

Новите строги мерки на хърватската данъчна администрация дават резултати.

Най-четени

Loading
Loading
Loading

Социологически анкети

Гражданите на Балканите трябва да си останат у дома и да не участват в боевете в Сирия

Съгласен съм
Не съм съгласен
Не знам