Бързата урбанизация на истанбулските квартали предизвиква негодувание

31/05/2012

Променящият се облик на старите и често бедни квартали в центъра на Истанбул разгневява мнозина, но дава надежда на други.

от Чигдем Бугдайджъ за Southeast European Times от Истанбул -- 31/05/12

photo

Средната класа в града се мести в много стари квартали и изтласква бедните им обитатели към покрайнините.[Reuters]

Квартал Ахъркапъ в Истанбул е само един от многото, в които кипи сериозно градско строителство. Новите сгради и реконструкциите в кварталите на свой ред водят до промяна в местното население.

Собственикът на магазин Хусну Йълдъз е роден и отраснал в квартала. Той върти магазинчето на баща си, което работи вече от 115 години.

"Хотелите смущават живота на местните. Клиентите на хотелите идват в квартала ни с пакетни ваканции; те се струпват като овце, за нас няма никаква полза".

Редица исторически къщи в Истанбул дълго време бяха непокътнати и неремонтирани, което предизвика приток на бедни жители. Те изградиха живота си във и около занемарените сгради. С нарастващия интерес към историческите сгради в Истанбул в момента обаче, много квартали са обект на бърза и коренна трансформация, като старите къщи се превръщат в петзвездни хотели.

Статии по същата тема

Loading

Сахап Фират, друг жител на квартала, който го е напуснал преди повече от 30 години, е дошъл да посети бащината си къща. Той споделя впечатленията си от трансформацията на Ахъркапъ.

"Тя е необходима, тъй като никой реално не знае как да се грижи за тези сгради тук. Аз също искам те да останат такива, каквито са, но къщата, в която съм роден, се руши и е в ужасно състояние."

Той посочва прясно ремонтираните сгради, които в момента работят като хотели.

"Тези къщи бяха на път да се срутят. Сега са възстановени. Е, кое е по-добре?"

This text will be replaced
Текст | Подкаст
Това съдържание е изготвено специално за SETimes.com.
Loading
Гласувай
 
 

Вашите коментари за материалите на SETimes са добре дошли.

Надяваме се, че ще използвате този форум, за да се свържете с други читатели в Югоизточна Европа. За да поддържаме интереса към тази инициатива, Ви молим да спазвате правилата, очертани в политиката на SETimes. Като изпращате коментарите си вие приемате правилата. Макар че SETimes.com окуражава дискусиите по всички теми, включително и чувствителните, публикуваните коментари изразяват единствено мнението на онези, които са ги изпратили. SETimes.com не е длъжен да одобрява или да се съгласява с идеите, мненията и становищата, изразени в тези коментари. SETimes.com приветства конструктивната дискусия, но не одобрява използването на материали "copy-paste", непридружени линкове и лозунги от един ред." Това е модериран форум. Коментари, които се смятат за обидни или съдържащи нецензурни думи, може да не бъдат публикувани.

Коментарна политика на SETimes

Репортаж

Новият данъчен закон в Хърватия се оказва ефективен  Новият данъчен закон в Хърватия се оказва ефективен  

Новите строги мерки на хърватската данъчна администрация дават резултати.

Най-четени

Loading
Loading
Loading

Социологически анкети

Гражданите на Балканите трябва да си останат у дома и да не участват в боевете в Сирия

Съгласен съм
Не съм съгласен
Не знам