Юридическа информация

28/12/2005

Southeast European Times (SETimes) е уебсайт, спонсориран от Европейското командване на САЩ (USEUCOM). SETimes подчертава тенденциите към по-голяма регионална стабилност чрез постигане както на двустранни, така и на многостранни споразумения, и чрез стъпките, предприемани от правителствата, за интеграция с европейските институции. SETimes също така отделя централно внимание на събитията, които препятстват терористичната дейност и подкрепата за тероризма в региона. Той е направен по такъв начин, че да предоставя на международната публика портал към многостранна информация за Югоизточна Европа.

Юридическа информация за хипервръзките в сайта

Хипервръзките на Southeast European Times към интернет страници извън тези на американското правителство или използването на търговски, фирмени или корпоративни наименования в този сайт са за удобство на потребителя. Такава употреба не изисква от USEUCOM официалното потвърждение или одобрение на който и да е уебсайт, продукт или услуга в частния сектор. USEUCOM не упражнява каквато и да е редакторска намеса върху информацията, която може да намерите на тези места. Такива връзки се предоставят в съответствие с обявената цел на настоящия сайт. Връзките към уебсайта на Southeast European Times се приветстват.

Информация относно авторските права

Ако не е посочено авторското право, информацията в този сайт е обществено притежание и може да бъде копирана и разпространявана, без да е необходимо изрично разрешение. Цитирането на оригиналния източник на информацията се приветства. Ако на снимка, графика или друг материал е посочено авторско право, за копирането на тези материали трябва да се получи разрешение от оригиналния източник.

Юридическа информация относно отговорността

Полагат се всички усилия предоставената информация на уебсайта Southeast European Times да бъде точна и пълна. Но предвид обема на използваните документи и кратките крайни срокове не сме в състояние да гарантираме липсата на грешки.

По отношение на документите и информацията на уебсайта нито американското правителство, нито USEUCOM, нито техните служители или подизпълнители дават гаранция, официална или неофициална, включително гаранции за продаваемост или годност за определени цели, по отношение на документите, предоставени на уебсайта Southeast European Times.

USEUCOM или което и да е юридическо лице, участвало в подготовката, съставянето или оповестяването на данните от Southeast European Times, се освобождава от всякаква отговорност, която би възникнала от неподходящо и неточно използване или подправяне на данните, предоставени на посетителите на сайта. Освен това нито USEUCOM, нито неговите подизпълнители носят отговорност за каквито и да е финансови или други последствия, които могат да възникнат от неподходящо и неточно използване или подправяне на материали от този уебсайт. USEUCOM и неговите подизпълнители си запазват правото да потърсят юридическа отговорност, ако това бъде счетено за необходимо. Позоваването или използването на данни от Southeast European Times означава пълно съгласие с горепосоченото освобождаване от отговорност.

Освен това правителството на САЩ и USEUCOM не поемат юридическа отговорност за точността, пълнотата или полезността на информация, продукт или процес, предоставени тук, и не твърдят, че употребата на тази информация, продукт или процес няма да наруши правата на личността.

Защита на личната информация и сигурността

Министерство на отбраната на САЩ използва софтуерни програми за създаване на обобщена статистика с цел да се прецени коя информация представлява най-голям и най-малък интерес или за да се идентифицират работните параметри на системата, или пък проблемни области. Ако решите да предоставите лична информация на SETIMES.com в съобщение по електронната поща, ние я използваме единствено за да отговорим на вашето съобщение. За целите на сигурността на сайта и за да се гарантира, че тази услуга е достъпна за всички потребители, Министерството на отбраната на САЩ използва софтуерни програми за идентифициране на неразрешени опити за качване или промяна на информация, или пък за нанасяне на вреди по друг начин. Информацията, получена в резултат на този мониторинг, може да се използва за официални разследвания от съответните правоохранителни органи. Неразрешените опити за качване на информация или за промяна на информацията по тази услуга са строго забранени и могат да бъдат наказуеми по силата на Закона срещу компютърните измами и злоупотреби от 1986 г. и дял 18 от Кодекса на САЩ, раздели 1001 и 1030. Освен за горепосочените цели, не се правят никакви други опити за идентифициране на отделните потребители или потребителските им навици.

„Бисквитки”

Този сайт може да използва „бисквитки” (cookies) за подпомагане на анализа на използването на сайта с цел да се подобри съдържанието му и/или да се персонализира за ваше удобство. „Бисквитката” е малък текстови файл, който може да бъде изпратен от компютъра на сайта до вашия браузър, за да съхрани информация за предпочитанията ви. „Бисквитките” често съдържат уникален и анонимен идентификатор, но сами по себе си не разкриват вашия имейл адрес или друга лична информация, освен ако не решите да предоставите тази информация отделно.

Ако предпочитанията ви за поверителност го позволяват, този сайт може да постави „бисквитка” във вашия браузър и да получава достъп до тази „бисквитка”. Ако желаете да се откажете от споделянето на нелична информация за тези цели, можете да промените настройките за поверителност на вашия браузър. Можете да настроите браузъра си така, че да приема всички „бисквитки”, да блокира определени „бисквитки”, да пита за съгласието ви преди поставяне на „бисквитка” в него или напълно да блокира всякакви „бисквитки”. Тъй като процедурата за промяна на предпочитанията за поверителност е различна за всеки интернет браузър, препоръчваме ви да прегледате менютата „Помощ” („Help”) или „Инструменти” („Tools”) от лентата с инструменти на вашия браузър.

За повече информация

Ако имате въпроси или коментари относно предоставената тук информация, моля изпратете имейл на мениджърите на информационния уебсайт на адрес [email protected]